#Cop Hero Thailand Magazine สถานประกอบการและชาวนครพนม จัดกิจกรรม Big cleaning Day รับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

สถานประกอบการและชาวนครพนม จัดกิจกรรม Big cleaning Day รับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

สถานประกอบการและชาวนครพนม จัดกิจกรรม Big cleaning Day รับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 เสริมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม ภายหลังที่จังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งจังหวัดเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ออกมา ซึ่งเป็นมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 ที่จังหวัดได้ดำเนินการ ทำให้หลายพื้นที่และหลายกิจกรรมสามารถเปิดดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วทั้งจังหวัด มีการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิวสัมผัสสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเดินทางเข้าออกของประชาชนที่จะมาเยือน โดยหนึ่งในนั้นก็คือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ที่จะเดินทางมาบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่มีความเดือดร้อน
สำหรับมาตรการที่จังหวัดนครพนมมีการผ่อนคลายในระยที่ 3 นั้น ประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21:00 น สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดดำเนินการได้ โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ ร้านเสริมสวย ร้านแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่ เพื่อการนัดหมายจัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ด้านสถานศึกษาก็มีการยืดหยุ่นการจัดสถานที่และระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันโรคติดต่อ โดยการให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อการประชุม การจัดการสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน หรือดำเนินกิจการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน รวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมด้านการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ สันทนาการ ที่ให้เปิดดำเนินการได้ งดเว้นการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวม ตลอดจนการจำกัดจำนวนผู้เล่น การเล่นแบบรวมกลุ่ม การแข่งขัน และต้องไม่มีผู้ชม ส่วนโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน ทั้งนี้โรงมหรสพในระยะแรกให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก ลำตัด หรือการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ ก่อน งดเว้นการจัดแสดงดนตรี หรือคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมอื่นที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการจำหน่ายหรือบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ขณะที่สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ก็ให้เปิดดำเนินการได้เช่นเดียวกัน โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม
ภาพข่าว อ๊อด ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed