#Cop Hero Thailand Magazine. บุรีรัมย ์- กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลเชื่อมสะพานบุญแพ็คถุงยังชีพขับเคลื่อนโครงการ นำร่องต้นแบบโคกย่าง โมเดล สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน

บุรีรัมย ์กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลเชื่อมสะพานบุญแพ็คถุงยังชีพขับเคลื่อนโครงการ นำร่องต้นแบบโคกย่างโมเดล สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์ – กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลเชื่อมสะพานบุญ แพคถุงยังชีพขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “โคกย่าง โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน
__ #กองกำลังสุรนารีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำกำลังพลเชื่อมสะพานบุญ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “โคกย่าง โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ยากจนและผุ้ป่วยติดเตียง สร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงโควิด -19 โดยในวันนี้ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกับ ฉก.ทพ.26 และประชาชน ต.โคกยาง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันแพคถุงยังชีพเพื่อทำการแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ โดยแกนหลักสำคัญคือพระครูธวัชปิยาจารปิยาจาโร(หลวงตาตุน)เจ้าคณะตำบลจระเข้มาก, เจ้าอาวาสวัดประชาสมนึก, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 28 จะจัดโครงการปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน ต.โคกย่าง และ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 5 มิ.ย.2563 เป็นต้นไปโดยมีหน่วยงานราชการภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ อ.ประโคนชัย ร่วมกับพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำทีมในรูปแบบ “Army Delivery พราน 26” ติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
__ #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จึงขอเรียนเชิญประชาชนท่านใดที่พอจะมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและกำลังทรัพย์ เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ สร้างสะพานบุญเพื่อสะสมเสบียงบุญสมทบช่วยเหลือชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังกุศลบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ฉก.ทพ.26 ขอเป็นสื่อกลางเชื่อมสะพานบุญให้ทุกๆท่านสะสมเสบียงบุญให้กับทางวัดบ้านเค็ม(สมานสามัคคี) ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยประสานโดยตรงกับ พระครูธวัชปิยาจารปิยาจาโร(หลวงตาตุน)โทร.089-5841391,นายนิมิต เสงี่ยมศักดิ์ นายก อบต.โคกย่าง โทร.095-6130135,พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.กรม ทพ.26/ผบ.ฉก.ทพ.26 โทร.084-4758929 และด.ต.เกียรติภูมิ โทร.093-1414877
ภาพข่าว ไทบ้านนิวส์
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
บุรีรัมย์ – กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลเชื่อมสะพานบุญ แพคถุงยังชีพขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “โคกย่าง โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืน
__ #กองกำลังสุรนารีร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำกำลังพลเชื่อมสะพานบุญ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ “โคกย่าง โมเดล” สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ผู้ยากจนและผุ้ป่วยติดเตียง สร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงโควิด -19 โดยในวันนี้ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกับ ฉก.ทพ.26 และประชาชน ต.โคกยาง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันแพคถุงยังชีพเพื่อทำการแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ โดยแกนหลักสำคัญคือพระครูธวัชปิยาจารปิยาจาโร(หลวงตาตุน)เจ้าคณะตำบลจระเข้มาก, เจ้าอาวาสวัดประชาสมนึก, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 28 จะจัดโครงการปันน้ำใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน ต.โคกย่าง และ ต.ประทัดบุ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 5 มิ.ย.2563 เป็นต้นไปโดยมีหน่วยงานราชการภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ อ.ประโคนชัย ร่วมกับพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) นำทีมในรูปแบบ “Army Delivery พราน 26” ติดตั้งกล่องอเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และให้กำลังใจประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
__ #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จึงขอเรียนเชิญประชาชนท่านใดที่พอจะมีสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและกำลังทรัพย์ เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจ สร้างสะพานบุญเพื่อสะสมเสบียงบุญสมทบช่วยเหลือชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังกุศลบุญที่ยิ่งใหญ่ต่อไป ฉก.ทพ.26 ขอเป็นสื่อกลางเชื่อมสะพานบุญให้ทุกๆท่านสะสมเสบียงบุญให้กับทางวัดบ้านเค็ม(สมานสามัคคี) ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยประสานโดยตรงกับ พระครูธวัชปิยาจารปิยาจาโร(หลวงตาตุน)โทร.089-5841391,นายนิมิต เสงี่ยมศักดิ์ นายก อบต.โคกย่าง โทร.095-6130135,พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.กรม ทพ.26/ผบ.ฉก.ทพ.26 โทร.084-4758929 และด.ต.เกียรติภูมิ โทร.093-1414877
ภาพข่าว ไทบ้านนิวส์
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed