#Cop Hero Thailand Magazine คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง ที่จังหวัดราชบุรี

คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง ที่จังหวัดราชบุรี

ภาพ/ข่าว/ประชาสัมพันธ์
คณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง ที่ จ.ราชบุรี
วันที่ 6 มิ.ย. 2563 ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษาคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลตรีสมบัติ ธัญญะวัน หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายวิชาการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้า โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจัดทำขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งคณะได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ ให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปตามพระราชประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
โดยการดำเนินงานของฟาร์มเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีกำหนด 5 เดือน ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 ซึ่งได้ปรับพื้นที่ขนาด 30 ไร่ เป็นโคกหนองนา ทำแปลงนา แปลงพืช การประมง และการปศุสัตว์ ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการจ้างงานผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน จากนี้จะเป็นการฝึกอบรมและการทำเกษตรปลอดภัย ได้ผลผลิต จำหน่าย และการแปรรูป ตลอดจนการบริหารจัดการผลผลิต
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed