#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดนครพนม Big cleaning Day เมืองปลอดขยะ ทุกวันอาทิตย์

จังหวัดนครพนม Big cleaning Day เมืองปลอดขยะ ทุกวันอาทิตย์

จ.นครพนม “เมืองปลอดขยะ” กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. เริ่มต้นที่บริเวณ หน้าโบสถ์นักบุญอันนา ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณ หน้าอาคารที่ทำการชุมชนหนองแสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนมนางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม สำหรับวันอาทิตย์นี้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงต้องดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ ในตัวจังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านก็จะมาร่วม
กันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *