#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – สสจ.รายงานโควิด-19 เกาะติดกลุ่มเสี่ยง ไร้ป่วยรายใหม่ ชวนใช้ App ไทยชนะ

นครพนม – สสจ.รายงานโควิด-19 เกาะติดกลุ่มเสี่ยง ไร้ป่วยรายใหม่ ชวนใช้ App ไทยชนะ

นครพนม สสจ.รายงานโควิด-19
เกาะติดกลุ่มเสี่ยง ไร้ป่วยรายใหม่ ชวนใช้ App ไทยชนะ
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 123/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 6,974,721 คน อาการรุนแรง 53,586 คน รักษาหายแล้ว 3,411,281 คน เสียชีวิตรวม 402,904 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 8 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,112 คน หายป่วยแล้ว 2,972 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine จากสหรัฐอาหรับอมิเรตส์ 5 ราย อินเดีย 1 ราย และคูเวต 2 ราย รวม 8 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,736 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 427 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 743 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 140 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 6 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 93 ราย คงเหลือติดตาม 10 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 20 มิถุนายน 2563
ในส่วนของการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 18/2563 จำนวนผู้เดินทางเดือนพฤษภาคม 2563 (Home Quarantine การให้ผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงกักกันที่บ้าน) ยอดสะสม 6,155 ราย คงเหลือติดตาม 643 ราย จำนวนผู้เดินทาง (เดือนมิถุนายน 2563) (Self-Isolation การกักตัวโดยสมัครใจ โดยการแยกตัวอยู่ห่างจากผู้อื่น เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ) ยอดสะสม 222 ราย เฝ้าระวัง 222 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) สำหรับรายงานการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 339 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว 332 ราย ทั้งหมดไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 7 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครพนมโหลดการติดตั้ง “Application ไทยชนะ” ที่อำนวยความสะดวกในการ Check in-Check out โดยเริ่มต้นด้วย 1) การติดตั้ง ดาวน์โหลดด้วยระบบปฏิบัติการมือถือ Android เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป หรือ IOS เวอร์ชั่น 9.0 ขึ้นไป 2) การลงทะเบียน เปิด “Application ไทยชนะ” ยอมรับข้อตกลงและยินยอม ระบุโทรศัพท์มือถือ ระบุ OTP ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์ ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 3.) การ Check in กดปุ่ม สแกน QR สีเขียว แสดง QR Code ที่กิจการ/กิจกรรม หน้าจอจะขึ้นว่า เช็คอินสำเร็จ ข้อมูลที่เช็คอินสำเร็จจะแสดงผลหน้าแรก 4) การ Check Out กดปุ่มสแกน QR สีเขียว หรือกดปุ่ม Check Out สีแดง ซึ่งปุ่มนี้จะไม่ต้องสแกน QR Code แสดง QR Code ที่กิจการ/กิจกรรม เช็คเอาท์สำเร็จ และทำแบบประเมินกิจการ/กิจกรรม (สามารถกดปุ่ม “ไม่ทำแบบประเมิน” เพื่อข้ามได้ โดยจะถือว่าเช็กเอาต์สำเร็จแล้ว) ข้อมูลกิจการ/กิจกรรม ที่เช็กเอาต์สำเร็จ จะแสดงผลที่หน้าแรกว่าเช็กเอาต์แล้ว 5) การค้นหาร้านค้า กดปุ่มรูปแว่นขยาย “ค้นหาร้านค้า” ค้นหาจากชื่อกิจการ/กิจกรรม ตามจังหวัด หรือตำแหน่งใกล้เคียง ดูผลการค้นหา ดูรายละเอียดแต่ละกิจการ/กิจกรรม
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed