#Cop Hero Thailand Magazine. บุรีรัมย์ – เหล่าฮีโร่ “หินลาดโมเดล” ขึ้นบ้านใหม่ให้น้องๆเด็กดีแห่งบ้านหินลาดและเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนา สารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต ) เป็นรางวัลแห่งการเป็นเด็กดีเพื่อชุมชนต้นแบบต่อไป

บุรีรัมย์ – เหล่าฮีโร่ “หินลาดโมเดล” ขึ้นบ้านใหม่ให้น้องๆเด็กดีแห่งบ้านหินลาดและเข้ากราบนมัสการพระครูภาวนา สารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต ) เป็นรางวัลแห่งการเป็นเด็กดีเพื่อชุมชนต้นแบบต่อไป

บุรีรัมย์ -เหล่าฮีโร่ “หินลาดโมเดล” ขึ้นบ้านใหม่ให้น้องๆ เด็กดีแห่งบ้านหินลาดและเข้ากราบนมัสการ พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต) เป็นรางวัลแห่งการเป็นเด็กดีเพื่อขุมชนต้นแบบต่อไป
__ หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุด อำเภอบ้านกรวด,องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด,ผู้นำท้องที่และประชาชนบ้านหินลาด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้กับครอบครัวนางประนอม ยิ่งมี โดยมีลุกสาว 3 คน คือ คือ น.ส.ณัฐพร อินทพัฒน์ น้องปานดำ อายุ 17 ปี,น.ส.นันทพร อินทพัฒน์ น้องวุ้น อายุ 15 ปี และ ด.ญ.ปิยนุช เงินชัยภูมิ น้องอ้อม อายุ 11 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 33 ม.9 บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขึ้นรถไปกราบพระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต)บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท่านเป็นศูนย์กลางรวมพลังบุญประชาชนเข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชน และสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการประสานการปฏิบัติ ในทุกๆหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจสร้าง สะพานบุญ ในจัด” โครงการสร้างบ้านเพื่อน้อง” ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนเชิญหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนในการรับมอบบ้านต่อไป เป็นโครงการต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ในการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่
ภาพข่าว : ไทบ้านนิวส์
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน
บุรีรัมย์ -เหล่าฮีโร่ “หินลาดโมเดล” ขึ้นบ้านใหม่ให้น้องๆ เด็กดีแห่งบ้านหินลาดและเข้ากราบนมัสการ พระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต) เป็นรางวัลแห่งการเป็นเด็กดีเพื่อขุมชนต้นแบบต่อไป
__ หน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรม จุด อำเภอบ้านกรวด,องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด,ผู้นำท้องที่และประชาชนบ้านหินลาด ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้กับครอบครัวนางประนอม ยิ่งมี โดยมีลุกสาว 3 คน คือ คือ น.ส.ณัฐพร อินทพัฒน์ น้องปานดำ อายุ 17 ปี,น.ส.นันทพร อินทพัฒน์ น้องวุ้น อายุ 15 ปี และ ด.ญ.ปิยนุช เงินชัยภูมิ น้องอ้อม อายุ 11 ปี ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 33 ม.9 บ.หินลาด ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขึ้นรถไปกราบพระครูภาวนาสารคุณ (หลวงพ่อดำรง สุจิตโต)บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งท่านเป็นศูนย์กลางรวมพลังบุญประชาชนเข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชน และสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นการประสานการปฏิบัติ ในทุกๆหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนร่วมกันบริจาคกำลังทรัพย์เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจสร้าง สะพานบุญ ในจัด” โครงการสร้างบ้านเพื่อน้อง” ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนเชิญหน่วยงานราชการร่วมกับภาครัฐเอกชนในการรับมอบบ้านต่อไป เป็นโครงการต้นแบบของจังหวัดบุรีรัมย์ในการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องต้นแบบ“หินลาดโมเดล”สร้างชุมชนคุณธรรมด้วย “พลังบวร” อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าให้การช่วยเหลือสร้างชุมชนและสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจเกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่
ภาพข่าว : ไทบ้านนิวส์
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed