#Cop Hero Thailand Magazine. จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2553

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2553

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 2563
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม นำโดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าลานศาลาพระ โรงพยาบาลนครพนม
นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม เดินทางถึงบริเวณพิธี เวลา 08.30 น. ได้เดินเข้าประจำจุดหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพฯ จากนั้นเดินเข้าประจำจุดด้านหน้าโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตรงหน้าวันทยหัตถ์ ถวายความเคารพ วันทยหัตถ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ และเข้าประจำจุด กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้านายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่แห่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้
ปวงข้าพเจ้า ล้วนประจักษ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร ทรงริเริ่มการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทรงสร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ให้แก่วงการแพทย์และการศึกษา รวมถึงบำบัดทุกข์ของปวงประชาให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทรงมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ทรงพระราชทานกำเนิดคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ยังคงสถิตในดวงใจ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาล ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้ประเทศชาติสืบต่อไป”
หลังกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความเคารพ หลังจากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำปฏิญานพร้อมกันว่า “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” 3 ครั้ง พร้อมกล่าวคำว่า “เฮ้” พร้อมกันด้วยเสียงอันดัง แล้วร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลนครพนม ทั้งนี้ จะรายงานให้จังหวัดทราบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อรายงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ต่อไป
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed