#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เตรียมผลักดันขายออนไลน์

นครพนม – เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เตรียมผลักดันขายออนไลน์

จ.นครพนม เฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เตรียมผลักดันขายออนไลน์
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมศรีวรขาน สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน และกรมพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดนครพนม ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (knowledge based OTOP) เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม การเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นคง โดยมีสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาค และประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้นั้น
โดยก่อนหน้านี้จังหวัดนครพนม ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา และมีการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 12 อำเภอ จากนั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าทอมือเขียนลายบาติก ผ้าย้อมไม้มงคล ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ ผ้าย้อมคราม ผ้าย้อมเปลือกไม้มงคลผสมสมุนไพร ชุดดินปลูกไบโอชาร์ กระติบข้าวไม้ไผ่ เครื่องจักสาน ธูปสมุนไพร สบู่ ซีเรียลจากข้าวฮางงอก น้ำข้าวกล้องงอกถังเช่า ผงข้าวกล้องผสมถังเช่าพร้อมชง และสบู่กาแฟรูปสับปะรด จากนั้นจึงได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การเพิ่มเรื่องราวผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น และในวันนี้จึงได้มีการเปิดเวทีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ที่นำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีตลาดจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการตัดสิน ซึ่งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้คะแนนมากสุดจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดนำผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ยังเตรียมผลักดันผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ชิ้น เข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเปิดช่องทางการตลาดเพิ่มเติม อันจะเป็นการสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับคนในชุมชน
ภาพ/ข่าว อ๊อด ปชส.
#เทพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed