#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563

นครพนม – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563

นครพนม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ พันเอกสุระ สินโสภา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร) นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีพลตรี วิชัย มารศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะ ผู้แทนในนาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในปีงบประมาณ 2563 ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม พร้อมติดตามผลการปฎิบัติงงานด้านการดำเนินการป้องกัน, แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ covid-19 และสรุปผลการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดนครพนม ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องพื้นที่เทือกเขาภูลังกา อำเภอบ้านแพง และพื้นที่เทือกเขาภูผายล อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed