#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด-19 ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตให้ประชาชน

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ ระบาดของโรคโควิด-19 ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตให้ประชาชน

🔸จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตให้ประชาชน🔸
.
(11 มิ.ย.63) นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Combat 4th Wave of COVID-19 (C4) โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ท้องถิ่นจังหวัด บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.
สำหรับการสัมมนาฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการเพิ่มศักยภาพทางจิตใจในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีภูมิคุ้มกันทางใจ ตลอดจนลดภาวะเหนื่อยล้า หมดไฟ ในบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้บริการคัดกรอง ป้องกัน และรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ มีการแจกหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การคัดกรองอุณหภูมิ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป//
ข่าว : ธัญวรรณ จิระโร
ภาพ : โกเมศ ช่วยบุญ / ชัยยศ ยอดยิ่ง
สวท.อุตรดิตถ์
อินทรีย์ไฟCop Hero Thailand Magazine/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed