#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – ทีม SAT ประเมินสถานการณ์ โควิด-19 เตรียมพร้อมรับผ่อนคลายเสนอทำ Big Cleaning ใหญ่

นครพนม – ทีม SAT ประเมินสถานการณ์ โควิด-19 เตรียมพร้อมรับผ่อนคลายเสนอทำ Big Cleaning ใหญ่

นครพนม ทีม SAT ประเมินสถานการณ์โควิด-19
เตรียมพร้อมรับผ่อนคลาย เสนอทำ Big Cleaning ใหญ่
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ประชุมทีมกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 และเตรียมรับการเปิดภาคเรียนของทุกโรงเรียน ทั้งในด้านมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย เชิงรุกในทุกพื้นที่ในจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้พิจารณาคลายล็อก และผ่อนคลายเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาหลายระยะ ล่าสุดจะมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ซึ่งที่ประชุมมีมติที่สำคัญ คือ การยกเลิกเคอร์ฟิว การห้ามออกนอกเคหสถาน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนนี้ การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่โรงเรียน สถานศึกษาฯ รวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลงกายและสันทนาการ ซึ่งทีมปฏิบัติกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ประชุมหารือประเมินสถานการณ์ และมีแนวคิดเตรียมแผนเสนอให้มีการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day – OK นครพนม” ครั้งใหญ่ทั้งจังหวัดทุกอำเภอ เพื่อเตรียมรับกับมาตรการผ่อนคลาย ให้มีความปลอดภัยอย่างมั่นใจ ให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ก่อนวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ที่จะประชุมพิจารณากันในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed