#Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี- จำนวน 10 ล้านบาท

จ.ราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี- จำนวน 10 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว
จังหวัดราชบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจำนวน 10 ล้านบาท
เช้าวันนี้(27 มีนาคม 2563) ที่ห้องประชุมบางสองร้อย ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีจำนวน 10 ล้านบาทจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคราชบุรีโดยมีนายเกียรติศักดิ์ มากหมู่ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งมอบให้กับนายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี การส่งมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพัฒนาระบบการให้บริการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้แก่ประชาชน
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้วเมื่อปี 2562 มีจำนวน 29 แห่ง โดย PEA จะส่งมอบเงินแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2563ที่ผ่านมา ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2563 มีอีกจำนวน 47 แห่ง จะส่งมอบเงินให้เสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 รวมโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทั่วประเทศจำนวน 77 แห่ง โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งละ 10 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิน 770 ล้านบาท

#DJ ต้อยโพธาราม
Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed