#Cop Hero Thailand Magazine สสจ. อุตรดิตถ์แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา หรือโควิด-19 ยืนยันติดแล้วรายแรก 1 ราย

สสจ. อุตรดิตถ์ข่าวสถานการณ์การแพร่บาดเชื้อไวรัส โคโรนาหรือโควิด-19 ยืนยันติดแล้วรายแรก 1 ราย

สสจ.อุตรดิตถ์ ยืนยัน!
อุตรดิตถ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกแล้ว 1 ราย แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น.
หลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้ สามารถใช้ ข้อกำหนดตาม พ.ร.บดังกล่าว ในการป้ องกันการ แพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม อำนวยความสะดกกับเจ้าหน้าทีในการค้นหาผู้ป่ วย สอบสวน และควบคุมโรคได้เร็ว
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระดับโลกมีผู้ป่วยสะสม 549,220 ราย เสียชีวิต 24,863 ราย ประเทศไทยมีผู้ป่ วยสะสม1,136 ราย เสียชีวิต5 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ขอเรียนให้ ทราบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์พบผู้ป่วยนยันโรคโควิด-19 รายแรกแล้วจำนวน 1 รายผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังโรคโควิด-19 สะสม 15 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 14 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1 ราย และไม่มี กลุ่มเสี่ยงอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์นี้ เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 51 ปี ที่อยู่ ม.6 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์จ อาชีพคนปรุงอาหที่ร้านอาหารในโรงแรมเซ็นทารา ประเทศการ์ตา เริ่มป่วยวันที่ 22 มีนาคม2563 มีอาการไข้ 39 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการอื่น ไปรักษาคลินิกแห่งหนึ่งในอำเภอศรีนคร จ.สุโขทัย ต่อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพิชัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีอาการไข้ 38 องศาเซลเซียส เจ็บคอ มีน้ำมูก ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่2 พิษณุโลก วันที่27 มีนาคม2563 พบสารพันธุกรรมของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)
จาการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยเดินทางออกจากการ์ต้า วันที่ 18/3/2563 ถึงสนามบินโอมาน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง และบินจากสนามบินโอมานมาถึงสุวรรณภูมิโดยเครื่องบิน Oman airline ไม่ระบุที่นั่ง ไฟลท์ WY668 บินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินสุโขทัย โดยสายการบิน Bangkokairway ภรรยาและลูกขับรถกระบะ 4 ประตูมารับที่สนามบินโดยผู้ป่วยนั่งห้องโดยสารด้านหลัง (ไม่ใช่กระบะ) และภรรยานั่งด้านหน้ากับลูก
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัอุตรดิตถ์ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทาง ไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด แยกกักตัวที่บ้าน เป็ นเวลา14 วัน
วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อยให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัวล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม
หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้และอยู่ห่างอรัง จากคนอื่นไม่น้อยกว่า1- 2 เมตร หรือ 1 – 2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาดแยกน้ำดื่มเฉพาะแยกสำรับอาหารไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวแยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุก ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่นสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลื่ยง ดูแล” คือ ลดความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยนน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ใหากรู้ส้บ่อยขึ้นกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัยเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าช่วงนี้ขอย“ อยู่บ้านหยุดโรคเพื่อชาติ” ปลอดภัยที่สุด
#อินทรีย์ไฟ Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *