#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม – Update สถานการณ์โควิตสัปดาห์หน้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับเปิดเทอม 1 ก.ค.

นครพนม – Update สถานการณ์โควิตสัปดาห์หน้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับเปิดเทอม 1 ก.ค.

นครพนม Update สถานการณ์โควิด
สัปดาห์หน้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับเปิดเทอม 1 ก.ค.
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 129/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 8,400,129 คน อาการรุนแรง 54,452 คน รักษาหายแล้ว 4,414,991 คน เสียชีวิตรวม 451,263 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 6 คน (ติดเชื้อในประเทศ 0 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 6 คน) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,141 คน (ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 204 คน) หายป่วยแล้ว 2,997 คน (ผู้ป่วยรักษาอยู่ 86 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากซาอุดีอาระเบีย 5 ราย และอินเดีย 1 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,752 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 439 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 150 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 7 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 105 ราย คงเหลือติดตาม 19 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 29 มิถุนายน 2563
การติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง จำนวนผู้เดินทาง (กทม. ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส) ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2563 (Self-Isolation : การกักตัวโดยสมัครใจ โดยการแยกตัวอยู่ห่างจากผู้อื่น เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 18/2563 ยอดสะสม 336 ราย เฝ้าระวัง 145 ราย จำนวนผู้เดินทาง (กทม. ภูเก็ต และนราธิวาส) ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (Self-Isolation) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 20/2563 ยอดสะสม 21 ราย เฝ้าระวัง 21 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.)
อนึ่ง ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ได้รับทราบรายงานการติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันเตรียมการอย่างเต็มที่ โดยยึดมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ตามข้อแนะนำของกรมอนามัย 8 มาตรการ ประกอบด้วย การแจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย การคัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน การทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ เมื่อมีผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว การพิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียน การจัดให้มีการดูแลอาคารและยานพาหนะ จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจำหน่ายอาหาร โรงอาหาร การทำความสะอาดและดูแลห้องน้ำ และการควบคุมครู-บุคลากรในโรงเรียน โดยในสัปดาห์หน้านายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม จะออกตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed