#Cop Hero Thailand Magazine สุรินทร์ – กองกำลังสุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26 บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจ”

สุรินทร์ – กองกำลังสุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26 บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจ”

สุรินทร์ – กองกำลังสุรนารี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติการ “พราน 26 บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น” ให้ประชาชนตามแนวชายแดนแทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก ในช่วงโควิด – 19
ที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ส่งมอบความห่วงใยและน้ำใจให้ประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมทั้งพบปะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ในรูปแบบปฏิบัติการ “พราน 26” บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ส่งความห่วงใยและน้ำใจด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก บริเวณบ้านกระทม หมู่ที่ 4 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่าปฏิบัติการ “พราน 26” บุกลุยเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินบริเวณชายแดนไทย ซึ่งกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและการปกป้องอธิปไตย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ การช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกและรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น ศรัทธาของกองทัพไทย และประชาชน ดังนั้นขอให้มีความมั่นใจว่าทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ถือว่าทหารเป็นเสมือนลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน ในการมอบน้ำใจเล็กๆ ในวันนี้ แทนความห่วงใยให้ประชาชนได้ต่อสู่ต่อไป และทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส โดยประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทั้งน้ำตาเป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยาม ที่ประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 แทนความห่วงใย จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพบก “ เพราะพวกเราคือทหารของประชาชน”
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed