#Cop Hero Thailand Magazine รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 พร้อมจะมุ่งมั่นทำงาน และทำทุกวิถีทางให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีชีวิตความเป็นอยู่ มีการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
.......................................................
วันนี้(25 มิ.ย.2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา เปิดเผยว่า ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19   ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการดูแลสถานศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ โดยจัดอบรมให้ครูผลิตสื่อการเรียน การสอน การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชาทุกระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ จัดให้นักเรียน เรียนในระบบออนไลน์ ผลิตสื่ออาชีพระยะสั้น และส่งเสริมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ตามวิถีใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถรับบริการได้ตามความต้องการ เปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี
.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา ชื่นชมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พัฒนาตามนโยบายการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี พร้อมยินดีสนับสนุนเดินหน้าพัฒนาอาชีพ ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการทำงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารี เป็นมัคคุเทศก์ร่วมกับการท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดเมืองวัฒนธรรม เมืองที่มีธรรมชาติกลางหุบเขา ทั้งกล่าวตอนท้ายว่า “จะมุ่งมั่นทำงาน และทำทุกวิถีทางให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีชีวิตความเป็นอยู่ มีการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป”
......................................................
ข่าว:โกเมศ ช่วยบุญ  
ภาพ:ชัยยศ ยอดยิ่ง  
อินทรีย์ไฟCop Hero Thailand Magazine/รายงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. และ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 พร้อมจะมุ่งมั่นทำงาน และทำทุกวิถีทางให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีชีวิตความเป็นอยู่ มีการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
……………………………………………….
วันนี้(25 มิ.ย.2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา เปิดเผยว่า ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด covid-19 ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการดูแลสถานศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ โดยจัดอบรมให้ครูผลิตสื่อการเรียน การสอน การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกวิชาทุกระดับชั้น ผ่านระบบออนไลน์ จัดให้นักเรียน เรียนในระบบออนไลน์ ผลิตสื่ออาชีพระยะสั้น และส่งเสริมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ตามวิถีใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถรับบริการได้ตามความต้องการ เปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี
.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษา ชื่นชมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พัฒนาตามนโยบายการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี พร้อมยินดีสนับสนุนเดินหน้าพัฒนาอาชีพ ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการทำงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารี เป็นมัคคุเทศก์ร่วมกับการท่องเที่ยวเพื่อต่อยอดเมืองวัฒนธรรม เมืองที่มีธรรมชาติกลางหุบเขา ทั้งกล่าวตอนท้ายว่า “จะมุ่งมั่นทำงาน และทำทุกวิถีทางให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีชีวิตความเป็นอยู่ มีการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป”
………………………………………………
ข่าว:โกเมศ ช่วยบุญ
ภาพ:ชัยยศ ยอดยิ่ง
อินทรีย์ไฟ Cop Hero Thailand Magazine/รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed