#Cop Hero Thailand Magazine ก.แรงงาน มอบใบการันตีพนักงานต้อนรับบนรถ

ก.แรงงาน มอบใบการันตีพนักงานต้อนรับบนรถ

ก.แรงงาน มอบใบการันตีพนักงานต้อนรับบนรถ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรการบริการสำหรับพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 49 คน การันตีความพร้อมให้บริการทุกเส้นทาง โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการ กพร. และผู้บริหารบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมในพิธีปิด
ดร.ดวงฤทธิ์ เปิดเผยหลังพิธีปิดการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมให้แก่พนักงานตอนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทางของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นๆ พนักงานที่เข้าอบรมได้รับความรู้ทุกๆ ด้าน ที่เกี่ยวกับการให้บริการ พร้อมพัฒนาทักษะด้านภาษาอีกด้วย เป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการได้เต็มศักยภาพ พนักงานที่ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเอกสารที่สามารถ
การันตีความรู้ความสามารถอีกระดับหนึ่ง ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้ว อีกทั้งการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถแก่พนักงาน จะช่วยให้สถานประกอบกิจการมีพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสถานประกอบกิจการสูงขึ้นด้วย ดังนั้นในแต่ละปีพนักงานควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก เนื่องจากประชาชนต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การหยุดกิจการชั่วคราวของผู้ประกอบกิจการ พนักงานหยุดทำงานไประยะหนึ่ง เมื่อต้องกลับเข้าสู่การทำงานอีกครั้ง การฝึกอบรมจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ในระยะสั้น เป็นการชาร์ตแบตสร้างความตื่นตัวให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน สำหรับระยะยาว สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและต่อยอดพัฒนาตนเองต่อไป
นายนที ยะรินทร์. (นัท) อายุ 32 ปี พนักงานต้อนรับบนรถโดยสารสาธารณะประจำทาง สายกรุงเทพ – เชียงราย เล่าว่า ดีใจที่มีโอกาสได้เข้าอบรมในครั้งนี้ เพราะหยุดทำงานไป 2 เดือนเต็ม การอบรมในครั้งนี้ ได้ทบทวนภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ รวมถึงการดูแลผู้โดยสาร การตอบข้อโต้แย้ง การสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพด้วย ที่สำคัญทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้น อยากให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม หรือจัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับพนักงานคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้ เพราะหลักสูตรนี้ดีมาก พนักงานต้อนรับควรได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งต่อพนักงานเองและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วย
#กัณฑ์อเนก บก.ข่าว Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed