#Cop Hero Thailand Magazine คณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์วุฒิสภาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนู บ้านเชิงสะพาน ราชบุรี

คณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์วุฒิสภาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนู บ้านเชิงสะพาน ราชบุรี

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพานราชบุรี
บ่ายวันนี้ (25 มิถุนายน 2563)พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพานราชบุรีโดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา รวมทั้งได้กล่าวถึงจุดแข็งของจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ อาทิ การปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง สับปะรด มะพร้าวน้ำหอม สุกร แพะ กุ้งก้ามกราม และปลาสวยงาม ส่วนการพัฒนาการเกษตรสีเขียวครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคง จึงเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาจังหวัด โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพ พัฒนามาตรฐานการผลิตให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกระดับสินค้าเกษตร และขยายช่องทางการตลาด ในลักษณะตลาดนำการผลิต รวมทั้งใช้ระบบสหกรณ์การเกษตรมีตลาดซื้อ -ขายสินค้าเกษตรที่รองรับสินค้าเกษตรได้ตลอดปี มีศูนย์เรียนรู้การตลาดสินค้าเกษตร คือตลาดเกษตรกร ที่เป็นแหล่งให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพออกมาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพานราชบุรีที่คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภามาตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนู บนเชิงสะพาน ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง วังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมการมผลิตก้อนเชื้อเห็ดหูหนูอย่างต่อเนื่อง เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกกลุ่มในราคาสมาชิกและจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง กิจการของกลุ่มเจริญก้าวหน้าดีขึ้นโดยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มมากขึ้น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนุชุมชนบ้านเชิงสะพานมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สร้างอาชีพและสามารถทำให้สมาชิกกลุ่มหลุดพ้นจากภาวะหนี้สินได้โดยมีจุดเด่นและจุดแข็งของกลุ่มคือ มีผู้นำที่เข็มแข็ง เป็นที่ยอมรับของคนในกลุ่ม สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเพราะใช้แรงงานจากคนในชุมชน คุณภาพของผลผลิตได้รับมาตรฐานการรับรอง GAP กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการกลุ่ม และที่สำคัญอย่างยิ่งสมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยความสามัคคี
@-สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ์ บุญวงษ์สวรรค์
ศูนย์ข่าวจ.ราชบุรี
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน.
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed