#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี – ทำพิธีมอบใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ได้ยื่นคำขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว

จังหวัดราชบุรี – ทำพิธีมอบใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพร ได้ยื่นคำขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว

ภาพ/ข่าว จ.ราชบุรีทำพิธีมอบใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพรได้ยื่นคำขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว
เช้าวันนี้(๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓)ที่ อาคารราชบุรีเกมส์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานมอบใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพรได้ยื่นคำขออนุญาตให้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว โดยมีนายทศพร มิตรนิโยดม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน และดาบตำรวจสินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพรรับมอบใบอนุญาตดังกล่าว ตามที่เทศบาลตำบลเบิกไพรได้ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง เนื้อที่ประมาณ ๒๙ไร่ ๒ งาน ๖๙ตารางวาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพรและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามนัยคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ออกใบอนุญาตให้แก่เทศบาลตำบลเบิกไพรแล้ว พร้อมได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพรมารับหนังสืออนุญาตด้วยตนเองและทำพิธีมอบในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
(ดีเจต้อย)
สุเทพ นิ่มนวลอี
กนกวรรณ์ บุญวงษ์
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน
ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ จ.ราชบุนี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed