#Cop Hero Thailand Magazine นครราชสีมา – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 จัดโครงการประชาชนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแผนงานของ “ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สนองตอบนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2

นครราชสีมา – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 จัดโครงการประชาชนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแผนงานของ “ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สนองตอบนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2

นครราชสีมา – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 จัดโครงการประชาชนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแผนงานของ “ ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” สนองตอบนโยบายแม่ทัพภาคที่ 2
ที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดย พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ได้ตอบสนองนโยบายของ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ประธาน ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การดำเนินการผ่านแนวคิด “ น้ำ คือ ชีวิต ” “ น้ำ คือ ความมั่นคง ” ตามคำสั่ง กองทัพภาค ที่ 2 / กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ที่ 29 / 2561 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2561 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา, ผู้นำชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน, บริษัทน้ำตาลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ประชาชนในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน, บ้านใหม่จอมทอง, เยาวชนนักเรียนโรงเรียนจอมวิทยา จำนวน 130 คน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่คลองไทรป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน,บ้านใหม่จอมทอง ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว) จำนวน 20 ฝาย โดยคลองน้ำสายนี้จะไหลลงสู่เขื่อนลำมูลบนบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำมูลจากแหล่งน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
พันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่า ในวันนี้สถานการณ์ปัญหาจากภัยแล้งในปัจจุบันยังคงมีอยู่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณการ ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ำและป่าไม้เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขประกอบด้วยความรัก ความสามัคคี โดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะเวลายาวนาน สมควรพวกเราต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรมแล้วความเจริญร่มเย็นเป็นสุข ก็จะตามมาเพราะน้ำคือชีวิต คอยหล่อเลี้ยงธรรชาติ ขาดน้ำเราก็อยู่ไม่ได้โดยการสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกปาก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลฝายต้นน้ำ ที่ได้ร่วมกันก่อสร้างในครั้งนี้และรักษาป่าไม้ที่ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาภัย ทางธรรมชาติต่อไปทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการประชาชนจิตอาสา, ผู้นำชุมชน, องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน, บริษัทน้ำตาลครบุรี ตำบลจระเข้หิน ประชาชนในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน, บ้านใหม่จอมทอง, เยาวชนนักเรียนโรงเรียนจอมวิทยา จำนวน 130 คน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่คลองไทรป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน,บ้านใหม่จอมทอง ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในวันนี้และในห้วงที่ผ่านมายังได้รับมอบวัสดุจากภาคเอกชนคือปูนซีเมนต์จำนวน 1,260 ถุงมูลค่า 185,220 บาทจากบริษัท TPI โพลีนเพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และกระสอบสำหรับสร้างฝายจากกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมปักธงชัย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)
Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed