#Cop Hero Thailand Magazine “ตม.1 พร้อมเปิดแล้ววันนี้ !!! ศูนย์บริการชั่วคราว “เมืองทองธานี” เพื่อรับมือการขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และแจ้งที่พักอาศัยใกล้สิ้นสุดลง ช่วงโควิด”

“ตม.1 พร้อมเปิดแล้ววันนี้ !!! ศูนย์บริการชั่วคราว “เมืองทองธานี” เพื่อรับมือการขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และแจ้งที่พักอาศัยใกล้สิ้นสุดลง ช่วงโควิด”

“ตม.1 พร้อมเปิดแล้ววันนี้ !!! ศูนย์บริการชั่วคราว “เมืองทองธานี” เพื่อรับมือการขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และแจ้งที่พักอาศัยใกล้สิ้นสุดลง ช่วงโควิด”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ค.63 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะ รองโฆษก สตม. และโฆษก บก.ตม.1, พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม ผกก.1 บก.ตม.1, พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ ผกก.ฯ ปรก.ผกก.สส.บก.ตม.1 และ พ.ต.อ.หญิง ญาณิภัทร์ อุบลจินดา ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 ร่วมกันเปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเมือง โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 แจ้งเปิดการให้บริการ จุดบริการชั่วคราวของ บก.ตม.1 ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” ร่วมด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.หญิง วิรญา พรหมายน รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.ชูวงษ์ อุทัยสาง ผกก.2 บก.ตม.1และเจ้าหน้าที่ของ บก.ตม.1 พร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ศูนย์เมืองทองธานี ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยเปิดให้บริการเฉพาะ 3 กลุ่มงานเท่านั้น (โดยไม่ต้องมาติดต่อรับบริการที่ บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการชั่วคราว “ศูนย์เมืองทองธานี” ได้เลย) คือ 1.กลุ่มรายงานตัว 90 วัน (เคาน์เตอร์ A) 2. กลุ่มงานแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 (เคาน์เตอร์ B) 3. งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาน์เตอร์ J, K) เนื่องเป็นกลุ่มงานที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ของ บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ มีพื้นที่จำกัด จึงจำเป็นต้องเปิดจุดให้บริการชั่วคราวที่ “ศูนย์เมืองทองธานี” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ โดยลดความแออัด เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย เพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการ และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
พล.ต.ต.ปิติ กล่าวว่าการเปิดจุดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวในวันนี้ ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” เป็นการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และผู้บังคับบัญชา ที่ได้มีความห่วงใยสืบเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นเหตุให้มีชาวต่างชาติจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ เนื่องจากหลายประเทศมีการปิดสนามบิน และสายการบินหยุดให้บริการ รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออยู่ต่อและการแจ้งที่พักอาศัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใกล้สิ้นสุดลง ทำให้กลุ่มชาวต่างชาติมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ทำการ บก.ตม.1เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น
ผบก.ตม.1 กล่าวด้วยว่า การเปิดให้บริการดังกล่าวนั้น เปิดให้บริการเฉพาะ 3 กลุ่มงานเท่านั้น คือ 1.กลุ่มรายงานตัว 90 วัน (เคาน์เตอร์ A) 2. กลุ่มงานแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 (เคาน์เตอร์ B) 3. งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาน์เตอร์ J, K) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติโปรดตรวจสอบกลุ่มงานที่เปิดให้บริการอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถไปรับบริการได้อย่างถูกต้อง ทางช่องทาง Website-http://bangkok.immigration.go.th และทางช่องทาง Facebook:https://www.facebook.com/immigrationdivision1 และสามารถไปติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ “ศูนย์เมืองทองธานี” ต่อไป
“ตม.1 พร้อมเปิดแล้ววันนี้ !!! ศูนย์บริการชั่วคราว “เมืองทองธานี” เพื่อรับมือการขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และแจ้งที่พักอาศัยใกล้สิ้นสุดลง ช่วงโควิด”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ก.ค.63 พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะ รองโฆษก สตม. และโฆษก บก.ตม.1, พ.ต.อ.หญิง ปทุมรัตน์ ชุติมาวิทยาคม ผกก.1 บก.ตม.1, พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ ผกก.ฯ ปรก.ผกก.สส.บก.ตม.1 และ พ.ต.อ.หญิง ญาณิภัทร์ อุบลจินดา ผกก.ฝอ.บก.ตม.1 ร่วมกันเปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเมือง โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.,พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 แจ้งเปิดการให้บริการ จุดบริการชั่วคราวของ บก.ตม.1 ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” ร่วมด้วย พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.หญิง วิรญา พรหมายน รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.ตม.1, พ.ต.อ.ชูวงษ์ อุทัยสาง ผกก.2 บก.ตม.1และเจ้าหน้าที่ของ บก.ตม.1 พร้อมให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ศูนย์เมืองทองธานี ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยเปิดให้บริการเฉพาะ 3 กลุ่มงานเท่านั้น (โดยไม่ต้องมาติดต่อรับบริการที่ บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการ ณ จุดบริการชั่วคราว “ศูนย์เมืองทองธานี” ได้เลย) คือ 1.กลุ่มรายงานตัว 90 วัน (เคาน์เตอร์ A) 2. กลุ่มงานแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 (เคาน์เตอร์ B) 3. งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาน์เตอร์ J, K) เนื่องเป็นกลุ่มงานที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ของ บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ มีพื้นที่จำกัด จึงจำเป็นต้องเปิดจุดให้บริการชั่วคราวที่ “ศูนย์เมืองทองธานี” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ โดยลดความแออัด เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย เพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการบริการ และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
พล.ต.ต.ปิติ กล่าวว่าการเปิดจุดให้บริการชั่วคราวดังกล่าวในวันนี้ ณ “ศูนย์เมืองทองธานี” เป็นการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. และผู้บังคับบัญชา ที่ได้มีความห่วงใยสืบเนื่องมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นเหตุให้มีชาวต่างชาติจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ เนื่องจากหลายประเทศมีการปิดสนามบิน และสายการบินหยุดให้บริการ รวมถึงการขยายระยะเวลาการขออยู่ต่อและการแจ้งที่พักอาศัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยใกล้สิ้นสุดลง ทำให้กลุ่มชาวต่างชาติมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ทำการ บก.ตม.1เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการรับบริการให้ดียิ่งขึ้น
ผบก.ตม.1 กล่าวด้วยว่า การเปิดให้บริการดังกล่าวนั้น เปิดให้บริการเฉพาะ 3 กลุ่มงานเท่านั้น คือ 1.กลุ่มรายงานตัว 90 วัน (เคาน์เตอร์ A) 2. กลุ่มงานแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 (เคาน์เตอร์ B) 3. งานขออยู่ต่อระยะสั้น (เคาน์เตอร์ J, K) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติโปรดตรวจสอบกลุ่มงานที่เปิดให้บริการอย่างละเอียดเพื่อที่จะสามารถไปรับบริการได้อย่างถูกต้อง ทางช่องทาง Website-http://bangkok.immigration.go.th และทางช่องทาง Facebook:https://www.facebook.com/immigrationdivision1 และสามารถไปติดต่อขอรับบริการดังกล่าวได้ที่ “ศูนย์เมืองทองธานี” ต่อไป
ขอขอบคุณภาพข่าว : พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed