#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันราชการพลเรือน ประจำปี 2563

นครพนม ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันราชการพลเรือน ประจำปี 2563

นครพนมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563
วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ นำทุกคนประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการ ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาบ้านเมือง ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตล่วงเลยมา 43 ปี พระองค์ก็ยังทรงได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ (เงินถุงแดง) ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาประชาชนชาวไทยและรัฐบาล จึงพร้อมใจกันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ หน้าวัดราชนัดดาราม ในปี พ.ศ.2541 รวมทั้งทางราชการก็ได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์
นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด โดยจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดนครพนม เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 4 ราย คือ นายขันชัย ขันทะชา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ว่าที่ร้อยตรี ยอดเพ็ชร คำแสงดี นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงนครพนม และพันตำรวจตรี นิธิศ รอดคลองตัน สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม สำหรับรายที่ได้รับการเสนอชื่อจากส่วนราชการที่เหลือคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 รับประกาศเกียรติคุณในระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนข้าราชการด้วยกัน เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือน ได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ดี ที่ทำงานบริการประชาชน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการกระทำดีต่อไป
จากนั้นมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 โดยมี นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมพิธี ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายและประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพและบริจาคเงินสมทบ โดยมียอดบริจาค จำนวน 117,610.50 บาท
*ปัจจุบัน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดนครพนม มีเงินจำนวนทั้งสิ้น
ภาพ/ข่าว หนุ่ม นคร เทพ พนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *