#Cop Hero Thailand Magazine กองบังคับการตำรวจนครบาลศูนย์ควบคุม การสั่งการจราจร (บก.02) จัดทำ ” โครงการหมอถนนซ่อมผิวจราจร “

กองบังคับการตำรวจนครบาลศูนย์ควบคุม การสั่งการจราจร (บก.02) จัดทำ” โครงการหมอถนนซ่อมผิวจราจร “

กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
“ โครงการหมอถนนซ่อมผิวจราจร ”
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจจราจร ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการตำรวจจราจร , คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 – 9, กองบังคับการตำรวจจราจร
เข้าร่วมพิธีเปิด “ โครงการหมอถนนซ่อมผิวจราจร ” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ แปลงสาธิตในการซ่อมพื้นถนน บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจจราจร ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเมื่อฝนตกมีนํ้าท่วมขังทำให้มองไม่เห็น ถนนที่ชำรุด ทำให้มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการแก้ไขและอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร ตามโครงการหมอถนนของตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ มาเป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่บริการประชาชนเป็นหมอถนนซ่อมพื้นผิวถนนที่ชำรุด
ซึ่งมีขนาดเป็นหลุมไม่ใหญ่มาก ให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ดังนั้น กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ร่วมกับ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำ “โครงการหมอถนนซ่อมผิวจราจร” ขึ้น เพื่อซ่อมแซมและดูแลถนนที่ชำรุดแบบชั่วคราวด้วยวิธีการที่ถูกต้องให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรบนท้องถนน และลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่อไป
โดยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเครี่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ ยางมะตอยผสมสำเร็จ
220 ถุง, น้ำยาง CSS-1 จำนวน 10 ลิตร, เครื่องมือบดอัด 100 เครื่อง และน้ำดื่ม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
กรณีหากพบเห็นถนนที่ชำรุด สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางสายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือทางแอปพลิเคชั่น M – Help Me ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล จะได้ประสานงานเข้าแก้ไขต่อไป
ด้วยความห่วงใย ก่อนออกเดินทางควรศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed