#Cop Hero Thailand Magazine พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. แถลงข่าวการจับกุม 7 ต่างชาติไม่รอดจอดสนิทที่ Biometrics

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. แถลงข่าวการจับกุม 7 ต่างชาติไม่รอดจอดสนิทที่ Biometrics

7 ต่างชาติไม่รอด! จอดสนิทที่ Biometrics
วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.พิสิษฐ์ ตันประเสริฐ รอง ผบช.สปง. ปฏิบัติราชการ สตม., พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 และ พ.ต.อ.ปรีชา กองแก้ว รอง ผบก.ตม.2 ได้สั่งการให้ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย หรือ ที่มีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิดทางอาญา หรือ ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อมา พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม ผกก.กก.สส.ปป.บก.ตม.2 ว่า ในห้วงระหว่างเดือน มี.ค.63 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 มีผลการจับกุมคดีสำคัญๆ จำนวน 7 ราย โดยทั้งหมดเป็นผลมาจากจากการนำระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เข้ามาประจำการ ณ ด่าน ตม.ทอ.ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ซึ่งปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายที่ 1 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับการประสานจากฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ กรณีมีผู้โดยสารชายลักษณะคล้ายชาวจีนต้องสงสัยได้ใช้หนังสือเดินทางประเทศสิงคโปร์มายื่นขอรับการตรวจอนุญาตเข้าในราชอาณาจักร โดยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล(Biometrics)ได้แจ้งเตือนความผิดปกติของหนังสือเดินทางประเทศสิงคโปร์ จึงได้ประสานการตรวจสอบมายัง กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ได้รีบรุดเข้าตรวจสอบในทันทีและได้พบชายต่างด้าวต้องสงสัยพร้อมขอตรวจสอบเอกสารการเดินทาง ผลการตรวจสอบพบว่า หนังสือเดินทางประเทศสิงคโปร์เป็นของปลอม จึงดำเนินการจับกุมในฐานความผิด“ปลอมและใช้หรือมีไว้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม (หนังสือเดินทางประเทศสิงคโปร์ปลอม) ในการเดินทางระหว่างประเทศ” และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายที่ 2 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับการประสานข้อมูลด้านการข่าวจากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน Emirates Airline ว่ามีผู้โดยสารต้องสงสัยเป็นชายลักษณะคล้ายชาวจีนได้ถือหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนภายในหนังสือเดินทางมีแผ่นปะตรวจลงตราวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนีซึ่งมีลักษณะผิดปกติมาขอออกบัตรที่นั่งโดยสาร เจ้าหน้าที่จึงรีบรุดเข้าตรวจสอบและได้พบชายต่างด้าวต้องสงสัยพร้อมขอตรวจสอบเอกสารการเดินทาง และผลการตรวจสอบจากระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) และศูนย์ตรวจหนังสือเดินทางฯ พบว่า แผ่นปะตรวจลงตราวีซ่าเชงเก้น ประเทศเยอรมนีเป็นของปลอม จึงดำเนินการจับกุมในฐานความผิด “ใช้แผ่นปะตรวจลงตราที่ทำปลอมขึ้นในการเดินทางระหว่างประเทศ (วีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนีปลอม)” และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายที่ 3 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับการประสานจากฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ กรณีมีผู้โดยสารชายลักษณะคล้ายชาวจีนต้องสงสัยได้ใช้หนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในหน้าที่ 19 ปรากฏแผ่นปะตรวจลงตราประเทศไทย โดยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ได้แจ้งเตือนความผิดปกติของแผ่นปะตรวจลงตราประเทศไทย จึงได้ประสานการตรวจสอบมายัง กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ได้รีบรุดเข้าตรวจสอบในทันทีและได้พบชายต่างด้าวต้องสงสัยพร้อมขอตรวจสอบเอกสารการเดินทาง ผลการตรวจสอบพบว่า แผ่นปะตรวจลงตราประเทศไทยเป็นของปลอมจึงดำเนินการจับกุมในฐานความผิด “ปลอมและใช้แผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (แผ่นปะตรวจลงตราประเทศไทย)” และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายที่ 4 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับการประสานจากฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ กรณีมีผู้โดยสารหญิงชาวไลบีเรียได้มายื่นหนังสือเดินทางเพื่อขอรับการตรวจอนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักร แต่ผลการตรวจสอบของระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ไม่พบข้อมูลการเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย จึงประสานการตรวจสอบมายัง กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ได้รีบรุดเข้าตรวจสอบในทันทีและได้พบหญิงชาวไลบีเรียพร้อมขอตรวจสอบเอกสารการเดินทาง โดยผลการตรวจสอบพบรอยตราประทับขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ปลอมในหน้าที่ 8 จึงดำเนินการจับกุมในฐานความผิด “ปลอมและใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะตรวจลงตรา อันใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศฯ (รอยตราประทับขาออก รหัส S259)” และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายที่ 5 และ 6 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้ออกตรวจเพื่อป้องกัน การกระทำความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารขออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนกระทั่งมาถึงเคาน์เตอร์ออกบัตรที่นั่งโดยสารสายการบิน FINN AIR ได้พบผู้โดยสารชาย 2 ราย ลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลางต้องสงสัย (ทราบภายหลังคือชาวซีเรีย) จึงได้แสดงตัวและขอตรวจสอบเอกสารการเดินทาง โดยผู้โดยสารต้องสงสัยได้ยื่นหนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เพื่อตรวจสอบ เจ้าหน้าจึงได้นำไปตรวจสอบกับระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) โดยระบบได้แสดงผลการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะความผิดปกติของระบบนิรภัย เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งไปตรวจสอบกับศูนย์ตรวจสอบหนังสือเดินทาง และผลการตรวจสอบพบว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงดำเนินการจับกุมในฐานความผิด “ปลอมและใช้หรือมีไว้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม (หนังสือเดินทางประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปลอม) ในการเดินทางระหว่างประเทศ” และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายที่ 7 กองกำกับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ได้รับการประสานจากฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ กรณีมีผู้โดยสารชายต้องสงสัยได้มายื่นหนังสือเดินทางประเทศฝรั่งเศสมาขอรับการตรวจเพื่อเดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทย โดยระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ได้แสดงผลการเปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลของผู้โดยสารต้องสงสัยมีความน่าเชื่อถือต่ำ (ร้อยละ 36) จึงประสานการตรวจสอบมายัง กก.สส.ปป.บก.ตม.2 และเจ้าหน้าที่ได้รีบรุดเข้าตรวจสอบในทันที และผลการตรวจสอบของศูนย์ตรวจสอบหนังสือเดินทางฯ สอดคล้องกับผลตรวจของระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) จึงดำเนินการจับกุมในฐานความผิด “ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบอันน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” และนำส่ง พงส.สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การจับกุมการกระทำความผิดข้างต้น เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสนามบิน โดยเฉพาะการให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายประชาคมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมข่าว เป็นประจำทุกเดือน โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เป็นเจ้าภาพ และมีหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่าอากาศยานหรือ AOT ,กลุ่มธุรกิจการบิน หรือ AOC ,ศุลกากร ,ปปส. และหน่วยงานตำรวจต่างๆ อาทิ ตร.ท่องเที่ยว ,สันติบาล ,ตร.ปส. ,สภ.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง
สตม.ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม.มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ ที่มีหมายจับและมีเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซ.สวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
#กัณฑ์อเนก Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed