#Cop Hero Thailand Magazine กระทรวงแรงงาน ติดอาวุธมัคคุเทศก์ ฟื้นการท่องเที่ยว

กระทรวงแรงงาน ติดอาวุธมัคคุเทศก์ ฟื้นการท่องเที่ยว

ก.แรงงาน ติดอาวุธเสริมแกร่งมัคคุเทศก์ ฟื้นการท่องเที่ยว
กพร. ติดอาวุธแก่ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ หลังจบฝึกอบรมภาษาจีนกลาง 54 คน พร้อมเป็นไกด์นำเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดี เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร จำนวน 54 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
นายประทีป กล่าวว่า การพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เป็นภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ การพัฒนาทักษะด้านภาษาถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เพราะมีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมอบบริการที่สร้างความประทับใจ จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยว จึงต้องเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ความสำคัญต่อบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
รองอธิบดี กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ควรมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการประกอบกัน เช่น มีใจรักในอาชีพ ร่าเริง สุขุม มีความอดทน มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จะช่วยให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี คือ มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ความรู้ดี มีความรักงานและมีศิลปะในการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ สามารถพูด อ่าน และเขียน เป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความสามารถในการพูดบรรยายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างประทับใจ
“การฝึกอบรมด้านภาษาที่กพร.ดำเนินการนั้น ยังมีการฝึกในแต่ละพื้นที่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035” รองอธิบดีกพร.กล่าวทิ้งท้าย
#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed