#Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดนครพนม “เมืองปลอดขยะ” จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

จังหวัดนครพนม “เมืองปลอดขยะ” จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

จังหวัดนครพนม “เมืองปลอดขยะ ” กิจกรรม Big cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. เริ่มต้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทุกซอกทุกซอย ตั้งแต่บริเวณหน้าตลาดจนถึงท้ายตลาด กลับออกมาสิ้นสุดบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ห้างสยามแม็คโครสาขานครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม สำหรับวันอาทิตย์นี้ พร้อมบูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำในตัวจังหวัดนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ที่มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ/ข่าว หนุ่ม ปชส.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed