#Cop Hero Thailand Magazine “สสจ.นครพนม” รายงานโควิด-19 ไร้ป่วยรายใหม่ เกาะติดกลุ่มกลับจากระยอง

สสจ.นครพนม” รายงานโควิด-19 ไร้ป่วยรายใหม่ เกาะติดกลุ่มกลับจากระยอง

“สสจ.นครพนม” รายงานโควิด-19
ไร้ป่วยรายใหม่ เกาะติดกลุ่มกลับจากระยอง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 143/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบสถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 14,422,468 คน อาการรุนแรง 59,913 คน รักษาหายแล้ว 8,661,647 คน เสียชีวิตรวม 604,823 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 3 คน (ติดเชื้อในประเทศ 0 คน สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 3 คน) ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,249 คน (ติดเชื้อในประเทศ 2,444 คน สถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 312 คน) หายป่วยแล้ว 3,096 คน (ผู้ป่วยรักษาอยู่ 95 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine จากสิงคโปร์ 2 ราย และซูดาน 1 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,790 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 509 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย
สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 153 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 0 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 2 ราย ยอดสะสม 127 ราย คงเหลือติดตาม 16 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) ส่วนข้อมูลการเก็บตัวอย่างส่งตรวจผู้กักกัน (Local Quarantine: สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 19 กรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 1 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 68 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย ครั้งที่ 3 ไม่พบเชื้อ (สะสม) 1 ราย รอผล 5 ราย ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง (Self-isolation) จังหวัดระยอง จำนวน 7 ราย
อนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดระยอง ในห้วงระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2563 ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน หรือผู้นำชุมชน เพื่อเข้ารับการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัวที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 16-29 กรกฎาคม 2563 จนครบ 14 วัน สำหรับการป้องกันการแพร่เชื้อโดยการสวมหน้ากาก มีข้อมูลทางวิชาการระบุว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 (ไม่สวมหน้ากาก) ใกล้ชิดกันกับคนปกติ (สวมหน้ากาก) มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 70% ผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) ใกล้ชิดกับคนปกติ (ไม่สวมหน้ากาก) มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 5% และผู้ติดเชื้อโควิด-19 (สวมหน้ากาก) ใกล้ชิดกันกับคนปกติ (สวมหน้ากาก) มีโอกาสแพร่เชื้อ/ติดเชื้อ 1.5% ดังนั้น “จงอย่าเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมหน้ากาก”
ภาพ/ข่าว ปัญญา สสจ.
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed