#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม ออกปฏิบัติการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการนายจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid 19

นครพนม ออกปฏิบัติการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการนายจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด covid 19

นครพนม วันที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 22.00 น พ.อ. สุระ สินโสภา รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.พ. มอบหมายให้ พ.ท. ณัฐ เหมือนบุดดี หน.ชป.จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวฯ โดยมี ตม., แรงงานจังหวัดนครพนม, จัดหางานจังหวัดนครพนม, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
สำนักงานประกันสังคมนครพนมและ กอ.รมน.จังหวัด น.พ. รวมพลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติการออกตรวจแรงงานสถานประกอบการ อ.นาแก จว.น.พ.
โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการร้านค้า คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอนาแก จำนวน 5 แห่ง
ลูกจ้าง 18 คน เป็นคนไทย 4 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว 14 คน
ผลการตรวจสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง ไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ หรือคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย และมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง แต่นายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดและไม่จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้าง รวมถึงนายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและขึ้นทะเบียนลูกจ้างในระบบประกันสังคม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ได้แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว แนะนำความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ประกาศใช้ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จังหวัดนครพนมมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 320 บาท และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างทราบและถืตอปฏิบัติต่อไป
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed