#Cop Hero Thailand Magazine ข้าราชการอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

ข้าราชการอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563

จังหวัดราชบุรี /ข้าราชการอำเภอโพธาราม ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธาราม พร้อมประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 นข้าราชการร่วมพิธีพร้อมกัน
ณบริเวณที่ณหอประชุมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองโดยมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นมีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมและทำการตรวจน้ำรับพรจากนั้นประธานพิธีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประจำโต๊ะตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาตบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองโดยมีประชาชนและส่วนราชการร่วมทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้หลังจากตักบาตรเสร็จ มีการปล่อยปลาในแม่น้ำแม่กลองปล่อยก็จะเข้าสู่พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองโพธารามโดยมีนายอำเภอโพธารามประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีข้าราชการทหารตำรวจลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า
ผู้สื่อข่าวได้เิดินทางไปยัง ที่สถานีตำรวจภูธรโพธาราม ได้มีการจัดกิจกรรมโดยการนำของพันตำรวจเอก สมมาตรจันทรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจโพธารามได้ทำพิธีคำกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา 9.30 น ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม โดยกันนำของพันตำรวจเอก สมมาตรจันทรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธารามในนามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารามใน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของ อณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น ณ.มหามงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโร-คา-พาด-ประ-ลาด-ร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ
พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ
เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้า เหล่าพสกนิกร ตลอด จิ-รัด-ถิ-ติ-กาน เทอญ
ต่อจากนั้น พ.ต.อ.สมมาตร จันทนัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้กล่าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการตำรวจกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
สนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกสมมาตรจันทรัตน์ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่น ในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอก สมมาตร จันทรัตน์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม
ต่อจากนั้น พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอาสาไปยังวัดขนอนหนังใหญ่เพื่อทำพิธีบำเพ็ญประโยชน์ในลานวัดของวัดขนอนหนังใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้าของวันนี้หลังจากนั้นในเวลาช่วงค่ำคืนนี้พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในเวลา 17.30 นผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณบริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธารามลงทะเบียนพานพุ่มเวลา 18.00 นหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติเวลา 18.15 นส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเชิญพานพุ่มทองพานพุ่มเงินถวายราชสักการะเวลา 19.00 น นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามประธานพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ประธานจุดเทียนมหามงคลกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานต่อเทียนให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีประทานนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบประธานในพิธีกล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ของอำเภอโพธาราม จ.ราบุรี
@ – สุรพันธ์ ตันำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่านป่าน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน
โทร.081-6274337
จังหวัดราชบุรี /ข้าราชการอำเภอโพธาราม ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธาราม พร้อมประชาชนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.00 นข้าราชการร่วมพิธีพร้อมกัน
ณบริเวณที่ณหอประชุมริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองโดยมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นมีพิธีสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมและทำการตรวจน้ำรับพรจากนั้นประธานพิธีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประจำโต๊ะตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 69 รูป ออกรับบิณฑบาตบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองโดยมีประชาชนและส่วนราชการร่วมทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้หลังจากตักบาตรเสร็จ มีการปล่อยปลาในแม่น้ำแม่กลองปล่อยก็จะเข้าสู่พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองโพธารามโดยมีนายอำเภอโพธารามประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีข้าราชการทหารตำรวจลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า
ผู้สื่อข่าวได้เิดินทางไปยัง ที่สถานีตำรวจภูธรโพธาราม ได้มีการจัดกิจกรรมโดยการนำของพันตำรวจเอก สมมาตรจันทรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจโพธารามได้ทำพิธีคำกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา 9.30 น ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม โดยกันนำของพันตำรวจเอก สมมาตรจันทรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธารามในนามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารามใน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพียงกันอยู่ณที่นี้ล้วนมีความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของ อณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น ณ.มหามงคลสมัยนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโร-คา-พาด-ประ-ลาด-ร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ
พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ
เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้า เหล่าพสกนิกร ตลอด จิ-รัด-ถิ-ติ-กาน เทอญ
ต่อจากนั้น พ.ต.อ.สมมาตร จันทนัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้กล่าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำบรรดาข้าราชการตำรวจกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
สนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกสมมาตรจันทรัตน์ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่น ในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอก สมมาตร จันทรัตน์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธาราม
ต่อจากนั้น พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอาสาไปยังวัดขนอนหนังใหญ่เพื่อทำพิธีบำเพ็ญประโยชน์ในลานวัดของวัดขนอนหนังใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงเช้าของวันนี้หลังจากนั้นในเวลาช่วงค่ำคืนนี้พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในเวลา 17.30 นผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณบริเวณริมเขื่อนเทศบาลเมืองโพธารามลงทะเบียนพานพุ่มเวลา 18.00 นหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติเวลา 18.15 นส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆเชิญพานพุ่มทองพานพุ่มเงินถวายราชสักการะเวลา 19.00 น นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามประธานพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ประธานจุดเทียนมหามงคลกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีประธานต่อเทียนให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีประทานนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบประธานในพิธีกล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้งเป็นอันเสร็จพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ของอำเภอโพธาราม จ.ราบุรี
@ – สุรพันธ์ ตันำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่านป่าน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จ.ราชบุรี
รายงาน
โทร.081-6274337

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed