#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม จับจริงแหกกฎเคอร์ฟิว โทษหนักผิด พรก. ฉุกเฉิน จับติดคุกเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนต้องอยู่ในเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00- 04.00 น

นครพนม จับแล้วแหกกฎเคอร์ฟิว โทษหนัก ผิด พรก.ฉุกเฉิน จับปรับติดคุกเจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชน ต้อง อยู่ในเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.
วันนี้ (6 เมย.63) ผสข.ได้รับรายงาน จากตำรวจภูธรนครพนม แจ้งผลการจับกุม ผู้กระทำความผิด ตาม พรก. ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) เมื่อคืนที่ผ่าน แยกตาม สภ. มีดังนี้ สภ.นาทม. 1ราย
นาแก 9 ราย นาหว้า 2ราย นาโดน 1ราย ปลาปาก1ราย เมือง 6ราย ท่าอุเทน 1 ราย บ้านแพง 3 ราย ศรีสงคราม 1ราย และ สภ.หลักศิลา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย เป็นที่น่าสังเกตุว่า อ.นาแก มีการจับถึง 9 ราย โดยทุกรายจะถูกส่งศาลดำเนินคดีทันที บางรายไม่เคยกระทำความผิดศาลเมตตาให้รอลงอาญา
ตามมาตรา 18 พรก.ฉุกเฉิน ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทางด้าน พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังประชาชนให้อยู่เคหะสถานตามเวลาที่กำหนด ฯ ยกเว้นกรณี จำเป็นจริง เพราะเจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องบังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด -19
พระราชกำหนด (พรก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยการใช้ พรก. ดังกล่าว
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2536 เป็นต้นมา โดยยกระดับศูนย์โควิด เรียกว่า ศอฉ.โควิด โดยมีนายก เป็นประธาน โดยพรก.ดังกล่าว มีอายุ บังคับใช้ 1 เดือน
พรก.ฉุกเฉินประกอบด้วยกฎบังคับหลัก 6 ข้อคือ 1.ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหน
ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดตามมาตรา 18 พรก.ฉุกเฉิน ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาพ/ข่าว ดีเจ หนุ่มก๊อต เทพนม Cop Hero Thailand รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *