#Cop Hero Thailand Magazine บช.ปส. แถลงข่าวการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนสยบไพรี 60 3/16 “ยุทธการทลายขุมทรัพย์จับแก๊งยานรก” ของกลางจำนวนมากกว่า 200 ล้านบาท

บช.ปส. แถลงข่าวการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนสยบไพรี 60 3/16 “ยุทธการทลายขุมทรัพย์จับแก๊งยานรก” ของกลางจำนวนมากกว่า 200 ล้านบาท

บช.ปส.แถลงข่าว
การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตามแผน สยบไพรี 63/16
“ยุทธการ ทลายขุมทรัพย์จับแก๊งยานรก”
วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รอง ผบช.ปส. พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ปส.1
พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2 บช.ปส. พล.ต.ต.วัชระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3 บช.ปส. พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4 บช.ปส. พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค ผบก.สกส.บช.ปส. พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม ผบก.อก.บช.ปส.
พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.ขส.บช.ปส. และพล.ต.ต.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำ บช.ปส.
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 1 พล.ต.ต. นพพล ชาติวงศ์ ผบก.ตชด.ภาค 3
ตำรวจภูธรภาค 5 โดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์
ผกก.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ ผกก.สภ.หางดง จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.อัครภูมิ ชนะใหญ่ ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.สุรพงษ์ บุญยืน ผกก.สภ.สันทราย จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.พรเทพ ธนาบูรณศักดิ์ ผกก.สภ.พญาเม็งราย จว.เชียงราย
ตำรวจภูธรภาค 7 โดย พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.๗ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุขแสวง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ไพทูล พรมเขียน ผกก.สภ.หัวหิน
ฝ่ายทหาร โดย พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์ ผบ.มทบ.๑๕ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ(ฉก.) จงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันทราย จว.เชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จว.เชียงใหม่ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม จว.เชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จว.เชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมภู นายอำเภอดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ ฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ผอ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์
นายกองโท ประยงค์ จันทเต็ง ผบ.ร้อย อส.อ.หัวหิน ที่ 3 นายอำเภอหัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายมานิต โกเมศ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 5 นายวัฒนา เกิดผล ผอ.ป.ป.ส.ภาค 6 นายธนากร คัยนันท์ ผอ.ป.ป.ส.ภาค 7
สำนักงาน ปปง. โดย พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.ร่วมกันอำนวยการสืบสวนเร่งรัดผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีพฤติการณ์แห่งคดี ดังนี้
ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ แม้จะมีการปราบปรามอย่างเข้มแข็ง แต่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก็พัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อลักลอบ ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด ในโลก ยังคงมีการพัฒนาการอยู่เสมอ ทั้งเส้นทางการลักลอบลำเลียง วิธีการผลิต ตลอดจน การฟอกเงิน เพื่อหมุนเวียนกลับไปสู่มือกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยยังคงพบมากที่สุดทางด้านชายแดนภาคเหนือ โดยใช้ช่องทางนำเข้าทางด้านจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการลำเลียง มีวิธีการซุกซ่อนในรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตร พาหนะส่วนบุคคล ตลอดจนขนส่งมวลชน และได้มีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีติดต่อทางโซเซียลมีเดียถึงกันโดยตรง จากผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ลำเลียง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางในพื้นที่เพื่อลักลอบลำเลียง ยาเสพติดส่งผ่านไปยังประเทศที่สาม ชนชาวเขาและชนกลุ่มน้อยตามพื้นที่แนวชายแดนภาคเหนือติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีบทบาทสำคัญในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศ ผ่านพื้นที่ตามแนวชายแดน นำส่งเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ก่อนลำเลียงไปยังภาคใต้ และส่งต่อประเทศที่ 3 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ได้ดำเนินการสืบสวนติดตามกลุ่มนักค้ายาเสพติดชาวเขาเผ่าม้ง ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเกี่ยวดอง ในลักษณะเครือญาติ กลุ่มเครือข่ายนี้มีศักยภาพในการติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดจากโรงงานผลิต ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา จัดหา ประสาน สั่งการลำเลียงยาเสพติด นำส่งเครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มเครือญาติในพื้นที่ตอนใน แบ่งการลำเลียงออกเป็นระยะ คือ จากพื้นที่ชายแดน –พื้นที่ ภาคกลาง – พื้นที่ภาคใต้ อีกทั้งยังมีการแบ่งหน้าที่ให้เครือญาติ และลูกหลาน ดำเนินการอย่างชัดเจน ครอบคลุม 3 พื้นที่ 3 ภาค ได้แก่ พื้นที่ต้นทาง ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งใกล้แหล่งผลิตและพื้นที่นำเข้า สะดวก ในการจัดหาเครือข่ายผู้ลำเลียงชาวเขาในพื้นที่เดียวกัน พื้นที่กลางทาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ที่ใช้เป็นบ้านพัก สะดวกในการติดต่อเดินทางระหว่าง 2 พื้นที่ และอยู่ไม่ห่างจากจุดรับมอบยาเสพติดระหว่างกลุ่มผู้ลำเลียงทั้ง 2 ระยะ เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ต่อไป พื้นที่ปลายทาง ใช้เป็นแหล่งฟอกเงินและเป็นจุดกระแสเงินต้นทางในการโอนเงินค่ายาเสพติดและ ค่าจ้างลำเลียง โดยใช้ธุรกิจค้าเสื้อผ้า และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกชาวเขา บังหน้า โดยไม่ได้ต้องการหวังผลกำไรเป็นหลัก กลุ่มเครือข่ายนี้ใช้กระบวนการฟอกเงินโดยให้เครือญาติ ลูกหลาน เปิดบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งแปรสภาพเงินดังกล่าวไปเป็นอสังหาริมทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็น ผู้ถือครองทั้งที่บุคคลเหล่านั้นมีการประกอบสัมมาชีพ ที่ไม่สอดคล้องกับรายได้และทรัพย์สิน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการตรวจสอบ และทำให้เกิดความซับซ้อนในการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนั้น เพื่อเป็นการทำลายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวข้างต้น กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดยกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด จึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การดำเนินการปราบปรามยาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเป็นที่มา ของ การเปิดปฏิบัติการยุทธการสยบไพรี 63/16 “ยุทธการ ทลายขุมทรัพย์จับแก๊งยานรก” ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้างต้น ได้ทำการสนธิกำลังเข้าจับกุม ตรวจค้น ยึดทรัพย์ ในพื้นที่ ทั่วประเทศไทย ปรากฏผลการปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้
จับกุมบุคคลตามหมายจับตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ พ.ศ.2534 จำนวน 4 ราย
1.1 นายสว่าง ภมรวิจิตร อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 182/91 ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
หมายจับศาลอาญาที่ 349/2563 ลง 31 ก.ค.2563 1.2 นางสาววันเพ็ญ สัตย์ธัญญากุล อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 182/91 ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ หมายจับศาลอาญาที่ 350/2563 ลง 31 ก.ค.2563
1.3 นายเฉลิมพล ภมรวิจิตร อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 42/78 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ หมายจับศาลอาญาที่ 351/2563 ลง 31 ก.ค.2563
1.4 นายบรรลือ ภมรวิจิตร อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 42/78 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ หมายจับศาลอาญาที่ 352/2563 ลง 31 ก.ค.2563
๑.๕ นายเผด็จ แซ่ว่าง อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ 12 ต.เทิดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย หมายจับศาลจังหวัดเทิง ที่ 66/2562 ลง 12 ส.ค.2562
ตรวจยึดทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.มาตรการ ฯ พ.ศ.2534
2.1 บ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 24 หลัง
2.2 โฉนดที่ดิน จำนวน 12 ฉบับ
2.3 อาคารพาณิชย์ จำนวน 5 คูหา
2.4 รถยนต์ จำนวน 22 คัน
2.5 รถจักรยานยนต์ จำนวน 27 คัน
2.6 บัญชีเงินฝาก จำนวน 52 บัญชี
2.7 บัตรกดเงินสด จำนวน 5 ใบ
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้นประมาณ 200 ล้านบาท
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศที่หมายเลข 1599 และศูนย์ 191 ทุกจังหวัด
เพื่อเป็นทางเลือกในการร้องเรียนและแจ้งเรื่องยาเสพติดเพิ่มขึ้น
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๘๘ หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 025218266–75
#ณัฏฐพล Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed