#Cop Hero Thailand Magazine เกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวิร์ลช็อปเพิ่มเขี้ยวเล็บด้านข่าว นำเจ้าหน้าที่พบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่อสารงานส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวิร์ลช็อปเพิ่มเขี้ยวเล็บด้านข่าว นำเจ้าหน้าที่พบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่อสารงานส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์

เกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวิร์คช็อปเพิ่มเขี้ยวเล็บด้านข่าว นำเจ้าหน้าที่พบสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่อสารงานส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ถนนทางหลวงแผ่นดิน 212(นครพนม-บ้านแพง) เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563 ภายใต้กิจกรรม “เกษตรนครพนม พบสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สื่อสารงานส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์” มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุกระดับและทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกร
โดยเชิญสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวจังหวัดนครพนม องค์กรเอกชนเพียงแห่งเดียวที่มีสื่อครบทุกแขนง เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และออนไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.นครพนม),ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสรรค์สร้างงานสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ตั้งเป็นทีมงานสื่อมวลชนฯในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมจำนวน 30 ราย
นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรนั้น เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และภารกิจในงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ล้วนแต่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชน และสื่อมวลชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารและการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้น
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
และสิ่งที่สำคัญคือต้องการให้เจ้าหน้าที่เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสื่อมวลชนมืออาชีพโดยตรง ในด้านของการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้าน นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้มีบุคคลเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอำเภอ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมแนวคิด องค์ความรู้ในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป
ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมอบเสื้อทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมแล้ว ยังมีการถ่ายทอดความรู้จากสื่อมวลชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ได้ฝึกปฏิบัติไปด้วย เช่น การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ การผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย การสื่อสารและทักษะการพูดที่ดี ในงานส่งเสริมการเกษตร และเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ข่าวสารการเกษตรให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed