#Cop Hero Thailand Magazine ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขตตรวจราชการที่ 9 ,13 ,14 ร่วมประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขตตรวจราชการที่ 9 ,13 ,14 ร่วมประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.เขตตรวจราชการที่ 9 ,13 ,14 ร่วมประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ ศรีปราชญ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เป็นผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401(สระมรกต) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งนี้ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ให้เกิดประสิทธิภาพ
ภาพข่าว : พรพัฒน์ เจริญภพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed