#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ 500,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นครพนม ปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ 500,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นครพนมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 500,099 ตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม อำเภอปลาปาก และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ดังจะเห็นได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ต่างๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน สำหรับด้านการประมง พระองค์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งทรงพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการบำรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการประมงตลอดมา
โดยฝายน้ำล้นแห่งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2544 เพื่อกักเก็บน้ำให้ราษฎรสองฝั่งลำห้วยศรีทนได้สูบน้ำไปใช้เพื่อทำการเกษตร เป็นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 2.50 เมตร กว้าง 34 เมตร ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาบ้า และปลานวลจันทร์เทศ รวมทั้งสิ้น 500,099 ตัว
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed