ยุทธการสยบไพรี 63/7 “ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ข่ายงานนายจางซื่อ”

ยุทธการสยบไพรี 63/7 “ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ข่ายงานนายจางซื่อ”

ยุทธการสยบไพรี 63/7 “ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ข่ายงานนายจางซื่อ”
วันที่ 17 มีนาคม 2563 10.00 น. เมื่อประมาณห้วงเดือนเมษายน 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการประสานจากอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อร่วมทำการสืบสวนข่ายงานการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ข่ายงาน นายจางซื่อ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ติดต่อนำยาเสพติดจากแหล่งผลิตในเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าปางซาง เข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ประเทศไทยรวมถึงประเทศใกล้เคียง
จากการสืบสวน สามารถพิสูจน์ทราบว่า นายจางซื่อ มีภรรยาเป็นชาวไทยชื่อ น.ส.อาหยี โดย นายจางซื่อ จะใช้กลุ่มบุคคลเครือข่ายชาวไทย ซึ่งเป็นญาติของภรรยา ทราบชื่อคือ น.ส.นงคราญ และพวก ดำเนินการเรื่องการเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดของเครือข่าย เนื่องจากมีสัญชาติไทย สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยได้สะดวก
กระทั่ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จับกุมบุคคลในเครือข่ายของนายจางซื่อ ได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 830,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณด่านมั่นคง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ต่อมาได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องในเครือข่าย ซึ่งทำหน้าที่ด้านการเงินและทรัพย์สิน และสามารถออกหมายจับได้เพิ่มเติม จำนวน 3 ราย จากนั้นได้ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายดังกล่าวมาโดยตลอดจนสามารถพิสูจน์ทราบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หลายรายการ ในหลายพื้นที่ โดยใช้ชื่อบุคคลอื่นในการถือครองทรัพย์สินแทน
ต่อมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด บูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงได้เกิดปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ข่ายงาน นายจางซื่อ ในครั้งนี้ โดยกำหนดปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศ รวม 9 จุดปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร 1 จุดปฏิบัติการ และ จ.เชียงราย 8 จุดปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติ วันที่ 17 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปส.1 และ บก.ปส.3 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 9 เป้าหมาย สามารถยึดและอายัดทรัพย์สิน ประกอบด้วย บ้าน ที่ดิน ยานพาหนะ และเงินฝากในบัญชี รวมมูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ต่อไป
ตามนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดและปฏิบัติการกดดันทุกรูปแบบ
ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้สั่งการให้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด รวมถึงขยายไปถึงการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ร่วมบูรณาการปิดล้อมตรวจค้นในกลุ่มเป้าหมาย
ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร., พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้รับบัญชานำข้อสั่งการสู่การปฏิบัติ
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส., พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รอง ผบช.ปส./โฆษก บช.ปส., พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ปส.1, พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2, พล.ต.ต.วัชระ ทิพย์มงคล ผบก.ปส.3, พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4, พล.ต.ต.บัณฑิต ทิศาภาค ผบก.สกส., พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม ผบก.อก.บช.ปส., พล.ต.ต.หญิงวนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจำบช.ปส., และ พ.ต.อ.พิศาล เอิบอาบ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ขส.
สำนักงาน ป.ป.ส. โดย นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส., นายวิชัย ไชยมงคล ปษ.ป.ป.ส., พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., พ.ต.ท.ไพศิษฐ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส., นายบัญชา โทสมัย ผอ.สปป.ป.ป.ส., นายไพศาล คันทะเตียน ผอ.สตส.ป.ป.ส., นายประสาน หยงสตาร์ ผชช.สตส.ป.ป.ส.,นายวิชัย ไชยมงคล ปษ.ป.ป.ส., นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผอ.ปปส.กทม., นายรัชพล ปาละกูล ผอ.บก.ปปส.กทม.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดย พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขานุการ กอ.รมน., พล.ต.วิริยะ ศรีบัวชุม รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.บก.ทท., พล.ต.ณัฐวุฒิ สบายรูป รอง ผบ.ศรภ.บก.ทท., พล.ต.อัฐวุฒิ อย่างสวย ผู้ช่วย ผบ.ศรภ.บก.ทท., พ.อ. อภิชาติ ชูเกียรติตกุล ผอ.กอง 12 ศรภ.บก.ทท., พ.อ.พิรบุตร เข็มศิริ รอง ผอ. กอง 12 ศรภ.บก.ทท., พ.ท.กรธวัช นาคฉ่ำ หน.แผนกปฏิบัติการ กอง ๑๒ ศรภ.บก.ทท.
กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น., พล.ต.ต.พีรพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4, พ.ต.อ.สมโภช สุวรรณจรัส ผกก.สน.ประเวศ
กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ผบช.ปส.
เล็ก Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed