#Cop Hero Thailand Magazine อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยรุ่นที่ 1

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยรุ่นที่ 1

อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 1
วันที่ 13 สิงหาคม
2563
คุณจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ. ราชบุรี เป็นประธาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถควบคุม ป้องกันความเสี่ยงและระงับอัคคีภัย ได้ทันต่อสถานการณ์ วิทยากร โดย นายสถิตย์ แก้วมณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ และคณะ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
@ -สุรพันธ์ ตันกำเนิด
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี
รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed