#Cop Hero Thailand Magazine สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว เป็นแบบ ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว เป็นแบบ ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2563

14/8/2563
ข่าว/สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
สัมมนา “เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว”เป็นแบบ
ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันนี้ 13 สิงหาคม 2563ที่ ห้องประชุมบางสองร้อย ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิด สัมมนา “เชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว” ตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.พ.ศ. 2563ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 25 คน นำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป
@ – สุรพันธ์ ตันกำเนิด
กนกวรรณ บุญวงษ์
สุเทพ นิ่มนวล
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรีรายงาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed