#Cop Hero Thailand Magazine รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชและมอบ ส.ป.ก. 4-01 มุ่งเป้าการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชและมอบ ส.ป.ก. 4-01 มุ่งเป้าการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.

รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และมอบ ส.ป.ก.4-01 มุ่งเป้าการเร่งรัดพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก.
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และติดตามโครงการถนนท่องเที่ยวในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ 7 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามที่ได้มีการพูดคุยกับราษฎรในพื้นที่ ได้ทราบว่าราษฎรมีความต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาพัฒนาที่ดินของ ส.ป.ก. ในการสร้างถนนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งหากรัฐบาลมีการเข้ามาพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะทำให้ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ราษฎรมีความสะดวกในการใช้เส้นทางการเดินทางสัญจรและการลำเลียงผลผลิตการเกษตรไปจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ใน 17 อำเภอ 64 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 486,937 ไร่ เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินแล้ว 16 อำเภอ 63 ตำบล 239 หมู่บ้าน จำนวน 41,813 ราย 54,085 แปลง เนื้อที่ประมาณ 480,237 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.62 ของพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่นี้ มีโครงการสำคัญ คือ 1.) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีกิจกรรมในการส่งเสริมพืชสมุนไพรโดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกร 2.) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปสมุนไพร นุ้ำมันเขียว น้ำมันเหลือง โลชั่นกันยุง และสเปรย์ฉีดยุง 3) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนพันธุ์ไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน
“รัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของประชาชน และพร้อมที่เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) จะเข้ามาก่อสร้างถนนให้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการนำผลผลิตออกไปจำหน่าย แต่ต้องมีการวางแผนในอนาคตข้างหน้า ในการวางแนวเขตทางให้ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าวในตอนท้าย
ขอบคุณภาพข่าว : พรพัฒน์ เจริญภพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed