#Cop Hero Thailand Magazine มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีนำ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างถูกต้องเป็นเวลาล่วงหน้าถึงสองปี จนเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวไทยและประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น เพื่อเป็นการยกย่องพระปรีชาของพระองค์ท่าน รัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ “วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา และได้ประกาศยกย่องว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed