#Cop Hero Thailand Magazine – ส.ปชส.ราชบุรี นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญในจังหวัดสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ภายหลังการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ส.ปชส.ราชบุรี นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันนี้(21สิงหาคม 2563)
นางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย ในปี 2562 ที่ผ่านมา จากการเปิดเผยข้อมูล
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ถึงสถานการณ์ในภาพรวมของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม – สิงหาคม 2562 มีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2,399,963 คน มีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดราชบุรี
กว่า 4,000 ล้านบาท ในภาพรวมแล้วจังหวัดราชบุรี มีอัตราการเติบโตของเมืองรอง 55 จังหวัดเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ แต่เนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง
สำหรับประเทศไทย ผลจากการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศ ส่งผลให้หลายเดือนที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีน้อยลง เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัด โครงการสื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สไตล์ นิว นอร์มอล (New Normal) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2563 โดยนำสื่อมวลชน 40 คน ศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ทีที การ์เด้น แอนด์ ฟาร์ม (ฟาร์มแพะ) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านเหล่ามะละกอ” วัดหทัยนเรศ อำเภอปากท่อ
บ่อพุน้ำร้อนโป่งกระทิง ตลาดโอ๊ะป่อย โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง
โคกหนองนา โมเดล บ้านริมไม้ นีโอฟาร์ม ฟาร์มกล้วยไม้ราชบุรี อำเภอบางแพ และตลาดน้ำหลัก 5
อำเภอดำเนินสะดวก เป็นต้น โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าวเมื่อเวลา 16.30 น ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราบุรี
@- สุรพันธ์ ตันกำเนิด
กนกวรรณ บุญวงษ์
สุเทพ นิ่มนวล
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี
รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed