#Cop Hero Thailand Magazine อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางปะหันจำนวน ๒ ครอบครัว

อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางปะหันจำนวน ๒ ครอบครัว

Cop Hero Thailand Magazine
อยุธยา – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบางปะหัน จำนวน ๒ ครอบครัว
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.45 น.
ที่บริเวณบ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยมี นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัยพร้อมจัดสิ่งของพระราชทาน โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จำนวน ๑ ครัวเรือน มีผู้ได้รับความเดือนร้อน จำนวน ๕ คน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน มอบให้กับผู้ประสบภัย ได้แก่ นางสาวเยื้อ แสงสี ต่อจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 2/7 หมู่ที่ 5 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอัคคีภัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเลขที่ 2/7 หมู่ที่ 5 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จำนวน 1 ครัวเรือน มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 4 คน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน มอบให้กับผู้ประสบภัย ได้แก่ นายจำนงศักดิ์ บุญยะกาญจน์ พร้อมมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สบภัยทั้ง ๒ ครอบครัวดังกล่าวอีกด้วย
เดชา อุ่นขาว Cop Hero Thailand Magazine  รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed