#Cop Hero Thailand Magazine ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์ แถลงข่าวสร้างความเข้าใจ แก่ประชาชนในพื้นที่กรณีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จำนวน 3 ราย ของอำเภอพิชัย

10 เมษายน 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ สสจ.อุตรดิตถ์ สร้างความเข้าใจเชิงบวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 3 ราย ของอำเภอพิชัย
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กล่าวและมีข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามสถานการณ์ของโรคพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกอำเภอทุกวัน เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างการเฝ้าระวังผู้มาจากต่างประเทศ/ต่างจังหวัดในระดับหมู่บ้าน การดำเนินการด่านหลักและด่านชุมชนซึ่งด่านหลักจะมีการย้ายจากด่านนาอิน อำเภอพิชัย มาเป็นด่านน้ำอ่าง อำเภอตรอน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 ราย ของอำเภอพิชัย ได้มอบหมายให้อำเภอพิชัย เร่งสร้างความเข้าใจเชิงบวกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพิชัย และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างความเข้าใจเชิงบวกให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีผู้ป่วยทั้ง 3 ราย ได้ทำการรักษาหายแล้ว และจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแยกกักที่ศูนย์แยกกักกลาง (Local Quarantine) ที่เขื่อนทดน้ำผาจุก ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกอำเภอเน้นย้ำกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน ในการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯในทิศทางเดียวกัน
ภาพข่าว อินทรีย์ไฟ Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed