#Cop Hero Thailand Magazine ศปก.นครพนม ประชุมครั้งที่ 87/2563 เผยผลตรวจ COVID -19 กลุ่มเสี่ยงสูง 4 รายไม่พบเชื้อ

ศปก.นครพนม ประชุมครั้งที่ 87/2563 เผยผลตรวจ COVID -19 กลุ่มเสี่ยงสูง 4 รายไม่พบเชื้อ

ศปก.นครพนม ประชุมครั้งที่ 87/2563 เผยผลตรวจ COVID-19 กลุ่มเสี่ยงสูง 4 ราย ไม่พบเชื้อ
เมื่อเวลา 08.00 น 13 เมษายน 2563 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ติดตามสถานการณ์ (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 87/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19" โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 33 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 2,551 คน รักษาหาย 1,217 คน เสียชีวิต 38 ราย ติดจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเดิม 15 ราย สถานบันเทิง 2 ราย กลับจากต่างประเทศ 1 ราย สถานที่ชุมนุม 1 ราย ทำงาน/อาศัยในพื้นที่แออัด 1 ราย รอสอบสวนที่มาของโรค 8 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 7 ราย อยู่ รพื้รที่กักกัน (State Quarantine) 2 ราย สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 2 ราย กำลังรักษา 1 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 70 ราย สิ้นสุดการติดตาม 45 ราย ผลตรวจยืนยัน 2 ราย ไม่พบเชื้อ 68 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ส่วนการกักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 4 ราย ยอดสะสม 41 ราย สิ้นสุดการติดตาม 0 ราย คงเหลือ 41 ราย วันสิ้นสุดการติดตาม วันที่ 22 เมษายน 2563 การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดนครพนม กรณีผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ราย เก็บสิ่งส่งตรวจ 4 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ ผู้สัมผัสวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 3 ราย สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้สัมผัสครั้งสุดท้ายวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน 1 ราย สิ้นสุดการติดตามวันที่ 25 เมษายน 2563 จากการเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน หลังจากกลับพื้นที่เสี่ยง (เขตติดโรคติดต่ออันตราย จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 143 ราย สิ้นสุดการติดตาม 142 ราย คงเหลือ 1 ราย ซึ่งจะครบวันสิ้นสุดการติดตามในวันที่ 13 เมษายน 2563 ในส่วนของกลุ่มที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย รวมทั้งหมด 119 ราย สิ้นสุดการติดตาม 108 ราย คงเหลือ 11 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 17 เมษายน 2563 ส่วนการติดตามผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นไลน์ NPM-COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563) เดินทางเข้ามารายใหม่ 148 คน รวมสะสม 8,214 คน สิ้นสุดการติดตาม 5,365 คน คงเหลือ 2,849 คน ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 29 ราย
ภาพ/ข่าว สสจ.นพ
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed