#Cop Hero Thailand Magazine นครพนม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

นครพนม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

นครพนม
จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 17 กันยายน 2563 ) ที่หนองปลาค้าว ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ว่าที่ร้อยตรี เอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอวังยาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลยอดชาติ ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับอำเภอวังยาง และองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หนองปลาค้าว เนื้อที่ 200 ไร่ พื้นที่บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,099 ตัว มีปลาตะเพียนขาว ขนาด 3 – 5 ซม. จำนวน 250,099 ตัว และปลาสร้อยขาว ขนาด 3 – 5 ซม. จำนวน 250,000 ตัว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้ยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากชาวประมง และประชาชนทั่วไปงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ที่อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed