#Cop Hero Thailand Magazine บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 มอบแสงสว่างแห่งความหวังเป็นบ้านให้ผู้ยากไร้ ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 มอบแสงสว่างแห่งความหวังเป็นบ้านให้ผู้ยากไร้ ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 มอบแสงสว่างแห่งความหวังเป็นบ้านให้ผู้ยากไร้ ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
__ ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พันเอกสมภพ ภาระเวช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี เป็นประธานมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ตาม “โครงการสานสายใยรักพราน 26” ในพื้นที่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพันเอก บุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 26 ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ โดยโครงการสานสายใยรักพราน 26 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ร่วมกับอำเภอละหานทราย ได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข จากการสำรวจ ความต้องการของประชาชนในห้วงที่ผ่านมา มีประชาชนต้องการความช่วยเหลือในการสร้างบ้านและซ่อมแชมบ้านโดยผ่านการคัดเลือกจาก อำเภอละหานทราย ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างบ้านแล้วเสร็จ จำนวน 2 หลัง คือ ครอบครัวนายเกิด ตุ้มหนแย้ม ซึ่งตาบอดทั้ง 2 ข้าง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 113 หมู่ 12 บ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และนางสะอาด ขันอาสา พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ 3 บ้านโคกงิ้ว ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง 2 ครอบครัว ถือเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวที่หน่วยงานต้องเร่งให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จึงได้ทำการจัดชุดช่างเข้าดำเนินการช่วยเหลือโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลาก่อสร้าง จำนวน 35 วัน ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 150,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงออกถึงความรัก สามัคคีของคนในชุมชนและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของการยื่นมือเข้าช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่อำเภอละหานทราย และเพื่อเป็นการรวมพลังต้นแบบในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมตลอดจนประเทศชาติต่อไปในอนาคต
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed