Cop Hero Thailand Magazine

18 ปี DSI” ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต”

18 ปี DSI” ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต”

18 ปี DSI” ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต”
ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น.
พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ และพันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กว่า 1,000 คน ร่วมปฏิญาณตน “ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต” และผนึกกำลังสามัคคีแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ในการที่จะยึดถือค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์” เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และส่งสาร สู่สาธารณชน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น G และบริเวณด้านข้างอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่าในปีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 36 กำหนดให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในคดีพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผลการดำเนินงานคดีที่สำคัญมากมาย อาทิ คดีการฆาตกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำชุมชนกระเหรี่ยง บ้านโป่งลึก – บางกลอย แก่งกระจาน , การหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ (Forex-3D) , การจับกุมผู้ต้องหา กรณี บริษัท อิเกิ้ลเกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลอกลวงผู้เสียหายร่วมลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท , การยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดกว่า 500 ล้านบาท และการบุกค้นแหล่งเก็บสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้ายี่ห้อดัง ย่านภาษีเจริญ มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท เป็นต้น ที่สำคัญในปีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 รางวัลแห่งความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ แสดงถึงความสำเร็จด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล และการบริการภาครัฐอีก 1 รางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร.
สำหรับสถิติคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน รวม 2,806 คดี แบ่งเป็นด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จำนวน 911 คดี ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 540 คดี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จำนวน 383 คดี ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ จำนวน 972 คดี
ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้คำมั่นว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ความพร้อม รับผิด ความปลอดจากการทุจริต วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน จะปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการที่มีมาตรฐานในระดับสากล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เสริมสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อันจะนำพากรมสู่ความเชื่อถือศรัทธาของสาธารณชน และเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความผาสุก ผูกพัน และมีขวัญกำลังใจที่ดี ภายใต้ค่านิยมร่วม “เกียรติศักดิ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”.
#ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสาร : DSI
https://youtu.be/ciqAMWXgPRA
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed