#Cop Hero Thailand Magazine รายงาน – บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารีโดย ฉก.ทพ.26 เปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานป้องกันชายแดนประจำปี งบประมาณ 2564

บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารีโดย ฉก.ทพ.26 เปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานป้องกันชายแดนประจำปี งบประมาณ 2564
บุรีรัมย์ – กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 เปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ฐานปฏิบัติการองอาจสุขกาย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนาม เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติงาน นโยบายตามพันธกิจของกองทัพบก นโยบายแม่ทัพภาคที่ 2 นโยบายผู้บัญชาการกองกำลัง สุรนารี และนโยบายผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ ตลอดจนกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและความเข้าใจเทคนิคในการหาข่าวสาร,การต่อต้านข่าวกรอง,วิธีการปฏิบัติต่อกลุ่มขบวนการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดน การฝึกต่างๆตามแผนงานป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2564 และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
พันเอกบุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่า การอบรมปฐมนิเทศกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 เป็นหน่วยเฉพาะกิจตามอัตราการจัดของกองกำลังสุรนารี ที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการป้องกันชายแดนด้านประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม แนวชายแดนตามเขตการปกครอง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์, บุรีรัมย์ นอกจากนี้หน่วยได้จัดกำลัง หนึ่งกองร้อยขึ้นควบคุมยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ และจัดกำลังหนึ่งกองร้อยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกเหนือจากภารกิจการป้องกันชายแดน แล้วยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อการสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ขจัดเงื่อนไขชายแดนที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบในปัจจุบันอีกด้วย ในห้วงที่ผ่านมา มีสถานการณ์ที่ผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบที่สำคัญ คือ การละเมิด MOU 43, ปัญหาการ ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า, การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, ปัญหาสินค้าหนีภาษี โดยจะมีกลุ่มครือข่ายขบวนการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดำเนินการและให้การสนับสนุน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นการทำลายผลประโยชน์ของชาติ และเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นพวกเราจึงต้องปฏิบัติงานด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัตการภาครัฐ ในการอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้ ผมขอให้กำลังพลทุกนายที่เข้ารับการอบรม ได้ตั้งใจ รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากร เพื่อนำเอาสิ่งที่ได้รับไปผสมผสานกับความรู้ ความสามารถที่มีอยู่และประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับให้บังเกิด ผลสัมฤทธิ์ ต่อไป
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed