#Cop Hero Thailand Magazine สถานีตำรวจภูธร อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2563

สถานีตำรวจภูธร อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดพิธี “วันตำรวจ” ประจำปี 2563
วันตำรวจประจำปี 2563 สถานีตำรวจภูธรอำเภอ.โพธาราม
จังหวัดราชบุรี
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสภ.โพธาราม ไปยังบริเวณศาลพระภูมิของสถานีตำรวจเพื่อทำการสักการะ หลังจากนั้น โดยมีคณะตำรวจในสถานีตำรวจ และกลุ่มแม่บ้าน พร้อมท่านผู้มีเกียรติและคณะกรรมการ กกตของสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม ให้เกียรติมาร่วมงานวันตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรโพธาราม โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบไปด้วยพ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธรโพธาราม
พ.ตท.ธัชพล ว่องพานิช รอง ผกก สภโพธาราม พ.ต.ท.อภิมุข ธนเดชคุณาภรณ์ รรท.รอง.ผกก.สถโพธาราม
พ.ต.ท.ศรัณย์ แก้วเรือง สวป.โพธาราม
พ.ต.ท โสภณ พุ่มกุมาร สวป โพธาราม
พ.ต.ท. ประโยชน์ สายเงิน สว.สส.สภ.โพธารสม
พ.ต.ท เกยูร พิมพ์โดด สว.ธร. สภ.โพธาราม
พตท. รณภูมิ จิตรปฐมพงศ์ รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.โพธาราม
พ.ต.ท.ประดับ เชื้อโพหัก สว. (สอบสวน) สภ.โพธาราม
พ.ต.ท.วิโรจน์ เจริญใจ พ.ต.ท.สมบัติ จึงประสบสุข
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าร่วมงานในเวลา 08:00 น พร้อมกันณที่หน้าเสาธงทำการเคารพธงชาติหลังจากนั้นพันตำรวจเอกสมมาตร จันทรัตน์ ผ.ก.ก ได้นำกล่าวปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปีนี้ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ หน้าเสาธงของสถานีตำรวจภูธรโพธาราม จังหวัดราชบุรี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 โดยมีใจความว่าขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกสมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ตามเบื้องพระยุคลบาท จะตามอุดมคติของตำรวจที่ว่าเข้ารบเอี้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนานๆดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อจากนั้น พ.ต.อ. สมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้ อ่านสารของพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อนข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชน
เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2563 นี้
ผมขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดี มายังเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานตำรวจเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
วันตำรวจ มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจแค่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วน ในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเหล่าทัพและสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่งานตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุดจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในบางครั้งที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ในการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตำรวจซึ่งผมได้มอบนโยบายเน้นย้ำไปแล้วว่าการสื่อสารทำความเข้าใจ
กับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจทุกนายต้องตระหนัก และถือปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะความสำเร็จ ส่วนหนึ่งของงานตำรวจนั้น เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนผมมีความเชื่อถือในศักยภาพของเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายทุกสายงาน ที่มีความสำคัญต่ อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละงานขอให้ทุกนายใช้ความรู้ความสามารถทำงานอย่างเต็มกำลังรับผิดชอบต่อหน้าที่และทำให้ดีที่สุดช่วยกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนโดยพร้อมเพียงกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขและช่วยกันทำงานต่อไป
สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานพรให้ข้าราชการตำรวจทุกนายและประชาชนทุกหมู่เหล่าประสบ แต่ความสุขความเจริญ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจาก ภยันอันตรายทั้งปวงสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
หลังจากนั้น พ.ต.อ.สมมาตรจันทรัตน์ ผกก.ได้เรียนเชิญนายนพรัตน์ รัตนพานิช นาย อำเภอโพธารามเป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีจำกัดประจำปี 2563 สังกัดของ สภ.
โพธาราม ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนมีจำนวน 20 ทุนที่ได้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2563 ในสังกัดของสภ. โพธาราม และเป็นทุนส่วนตัวของ พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผกก.สภ
โพธาราม อีกจำนวน 24 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท เพื่อมอบให้กับบุตรธิดาของข้าราชการตำรวจ จำนวน 24 ทุน รวมเป็น 44 ทุน ที่บุตรของขัาราชการตำรวจ ของ สภ.โพธาราม ได้เข้ารับทุนในปี 2563 จากนั้น ผกก
จึงกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจและผู้มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลหลังจากนั้นกลุ่มแม่บ้านก็จัดนำอาหารที่ร่วมกันทำน้ำออกมารับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขในปีนี้
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
สุเทพ นิ่มนวล
กนกวรรณ บุญวงษ์
อารีรัตน์ ด่านปาน
ศูนย์ข่าว Cop Hero Thailand Magazine จังหวัดราชบุรี
รายงาน.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed