นครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำถวายพระสงฆ์จำพรรษาวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

นครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำถวายพระสงฆ์จำพรรษาวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

นครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำถวายพระสงฆ์จำพรรษาวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี ดร. สุธาสินี นิติสาครินทร์ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งอยู่เลขที่ 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม
ซึ่งในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนเมื่อ พ.ศ.2522 ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 16) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระเจดีย์บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และวัดแห่งนี้ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญหลายอย่างที่มีมาแต่ครั้งโบราณ เช่น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีสรงน้ำพิพัฒสัตยาของกษัตริย์ทุกรัชกาล กะตึบหรือที่พักของพระอรหันต์รูปต่าง ๆ ปัจจุบันพัฒนาเป็นเสนาสนะ เช่น หอพระนอน (พระปางไสยาส) ศาลาเจติยาภิรัตน์ เป็นต้น ภายในวัดยังมีวิหารหอพระ เสาอินทขีล ตัวมอม ที่เป็นปรัชญาสอนบุคคลที่จะเข้าไปนมัสการพระธาตุพนมหรือเข้าวัดต้องแต่งกายหรือทำตัวให้สะอาด เหมาะสมกาลเทศะด้วย
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมานมัสการและชมความงามของวัด รวมถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์รัตนโมลีศรีโคตรบูรด้วย ซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้มียอดจตุปัจจัยทั้งสิ้น 3,086,588 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระอารามหลวงแห่งนี้ เบื้องต้น 2,294513 บาท
ภาพ/ข่าว ปชส.
เทพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed