#Cop Hero Thailand Magazine นาย ไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง รุ่นที่ 3 เรือนจำกลางนครพนม

นาย ไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง รุ่นที่ 3 เรือนจำกลางนครพนม
นาย ไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 3 เรือนจำกลางนครพนม
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปิดการฝึกอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน เช่น ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด ฝึกการมีวินัย ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว
นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนม เปิดเผยว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ต้องขัง โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน คือระหว่างวันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงขนาด 170 ตารางเมตร ภายในเรือนจำกลางนครพนม โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติและพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ได้ หลังจากนี้เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะได้ไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเอง พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการขยายผล ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่มีให้กับประชาชนและชุมชน เป็นการช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมดังพระราชปรารถนาที่ทรงต้องการให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เทพพนม Cop Hero Thailand Magazine รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed